Verkiezingen 2019

De groene waterschapspartijmet hart voor blauw in uw Flevoland

Op 20 maart 2019 vinden bestuursverkiezingen plaats in de waterschappen, gelijktijdig met de Provinciale Staten-verkiezingen.Ook voor de fractie Water,Wonen en Natuur zijn wij op zoek naar enthousiaste en kundige kandidaten.Op dit moment start de werving van kandidaten die voor Water,Wonen en Natuur aan de verkiezingen van Waterschap Zuiderzeeland willen meedoen. Geïnteresseerd?Wij zoeken gemotiveerde kandidaten met een ‘groenhart’, goede bestuurlijke capaciteiten en een brede kijk.

Water Wonen en Natuur is een niet-politieke partij, opgericht in 2002 om de belangen van burgers en belanghebbenden in relatie tot water, wonen, natuur, landschap en recreatie in ons waterschap beter te beschermen. Dit uiteraard tegen de laagst maatschappelijke kosten.

Op dit moment is de fractie Water, Wonen en Natuur met 6 leden in het waterschapsbestuur van Waterschap Zuiderzeeland vertegenwoordigd. Wij dragen bij aan een veilig, duurzaam en waterrijk Flevoland. Wij staan voor droge voeten in de polder, schoon water en voldoende water. Water als kans op een aantrekkelijk woon milieu, een rijke natuur en een duurzame economie.

Ben je enthousiast? Je kunt je tot uiterlijk 15 september rechtstreeks aanmelden via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina. Nadere informatie kan ook worden verkregen bij Paul Stortelder,voorzitter van de Stichting Water, Wonen en Natuur,telefoon 06-54355370  of via een vraag naar info@waterwonenennatuur.nl

Voor meer informatie over het kandidaten profiel of het reglement kunt u op de link hieronder klikken.

PROFIEL KANDIDATEN WWN

Reglement kandidaatstelling2019

Onderstaand kunt u uw aanvraag indienen bij ons secretariaat, Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met U op.

 / 
 / 
*