Home

Water, Wonen en Natuur: de groene waterschapspartij met ❤️ voor wonen

Water, Wonen en Natuur (WWN) is sinds 2009 een niet politieke, lokaal georiënteerde partij in het Waterschap Zuiderzeeland. Waterschappen hebben de kerntaak om te zorgen voor veilig, schoon en voldoende water. Er zijn meerdere waterschapspartijen. Elke partij kijkt net even anders aan tegen onderwerpen als natuur, landbouw, economie en recreatie.

Op dit moment is de fractie Water, Wonen en Natuur met 6 leden in het waterschapsbestuur van Waterschap Zuiderzeeland vertegenwoordigd waarvan één lid als heemraad in het dagelijks bestuur.

Zuiderzeelanders bedankt!

We willen alle Zuiderzeelanders bedanken die op 15 maart bij de waterschapsverkiezingen op Water, Wonen en Natuur hebben gestemd. Als partij krijgen we daarmee 6 zetels (evenveel als nu) in het nieuwe Algemeen Bestuur,

De nieuwkomer BBB heeft 450 stemmen meer binnengehaald en is daarom leidend in het (in)formatieproces. De definitieve uitslag op kandidaatniveau wordt bekend gemaakt op 23 maart a.s.
We zullen op een constructieve manier samenwerken in het nieuwe bestuur om onze belangrijkste onderwerpen zichtbaar te maken in het belangrijke werk van waterschap Zuiderzeeland.

Maak hieronder kennis met onze kandidaten: