Home

Water, Wonen en Natuur: de groene waterschapspartij met ❤️ voor wonen

Water, Wonen en Natuur (WWN) is een waterschapspartij in het gebied van Waterschap Zuiderzeeland. WWN geeft je een stem in het bestuur van het Waterschap. WWN is een niet politieke, lokaal georiënteerde partij. Zij bestaat sinds 2009 en is sindsdien de grootste fractie in de Algemene Vergadering (AV) van Waterschap Zuiderzeeland. Op dit moment is de fractie Water, Wonen en Natuur met 6 leden in het waterschapsbestuur van Waterschap Zuiderzeeland vertegenwoordigd waarvan één lid als heemraad in het dagelijks bestuur.
Meer weten?

Waterschapsverkiezingen 2023

Eens per vier jaar verkiezingen zijn er waterschapsverkiezingen. Het Waterschap wordt bekostigd met jouw belastinggeld en dat maakt dat jij als inwoner een stem hebt in het democratisch gekozen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. 

De volgende waterschapsverkiezingen vinden plaats op 15 maart 2023. Deze verkiezing vindt gelijktijdig plaats met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Met de waterschapsverkiezingen worden de nieuwe leden voor de Algemene Besturen van alle 21 waterschappen gekozen.


De keuze is aan jou!

Waterschappen hebben de kerntaak om te zorgen voor veilig, schoon en voldoende water. Er zijn meerdere waterschapspartijen. Elke partij kijkt net even anders aan tegen onderwerpen als natuur, landbouw, economie en recreatie. De keuze is aan jou!

Verkiezings programma

WWN denkt toekomstgericht. Ons doel is schoon en ecologisch gezien waardevol water in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving, op korte-  en lange termijn.

Kandidatenlijst

Dit is onze kandidatenlijst voor de verkiezingen van 15 maart 2023.