Home

Water, Wonen en Natuur

Water, Wonen en Natuur (WWN) is een waterschapspartij in het gebied van Waterschap Zuiderzeeland. WWN geeft je een stem in het bestuur van het Waterschap. WWN is een niet politieke, lokaal georiënteerde partij. Zij bestaat sinds 2009 en is sindsdien de grootste fractie in de Algemene Vergadering (AV) van Waterschap Zuiderzeeland. Op dit moment is de fractie Water, Wonen en Natuur met 6 leden in het waterschapsbestuur van Waterschap Zuiderzeeland vertegenwoordigd waarvan één lid als heemraad in het dagelijks bestuur.

Waterschapsverkiezingen 2023

Het Waterschap wordt bekostigd met jouw belastinggeld en dat maakt dat jij als inwoner een stem hebt in het democratisch gekozen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. Op 15 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats.