Welkom

Welkom op de site van Water Wonen en Natuur

Water, Wonen en Natuur is een waterschapspartij die een actieve bijdrage levert aan het waterschapsbestuur in (het gebied) van Waterschap Zuiderzeeland.

“Wil je kandidaat zijn voor de Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023?

Meld je dan uiterlijk 1 september 2022 aan”. Klik hier voor meer informatie

Droge voeten, schoon water en genoeg water zijn geen zekerheden in Flevoland.  Het Waterschap Zuiderzeeland werkt 365 dagen per jaar, 24 uur per dag om dit te realiseren en denkt na over de grote verandering waar mee te maken hebben. De  klimaatverandering en energietransitie vragen grote inspanningen van het Waterschap. Het Waterschap wordt  bekostigd met uw belastinggeld en dat maakt dat U als inwoner een stem hebt in het democratisch gekozen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. Water, Wonen en Natuur geeft u een stem in het bestuur van het Waterschap.

Water Wonen en Natuur (WWN) is een niet politieke, lokaal georiënteerde partij. Zij bestaat sinds 2009 en is sindsdien de grootste fractie in de Algemene Vergadering (AV) van Waterschap Zuiderzeeland. Op dit moment is de fractie Water, Wonen en Natuur met 6 leden in het waterschapsbestuur van Waterschap Zuiderzeeland vertegenwoordigd.   waarvan één lid als heemraad in het dagelijks bestuur.

WWN denkt toekomstgericht. Het is van levensbelang voor ons en voor de generaties na ons dat we streven naar een veilige en klimaatbestendige toekomst, dat we duurzaam omgaan met onze natuurlijke bronnen en  dat we zorgen voor schoon en ecologisch gezond water. Water is niet alleen een economisch goed, maar ook de levensbron voor alle leven.  Ons doel is schoon en ecologisch gezien waardevol water in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving op korte-  en lange termijn.

Wij nodigen je graag uit om actief mee te denken over de grote en urgente uitdagingen in Flevoland als gaat om het anticiperen op klimaatveranderingen, het omgaan met de bodemdaling, de noodzakelijke energietransitie, het stimuleren van de circulaire economie en transitie in de landbouw.  Je kunt contact opnemen Water, Wonen en Natuur: info@waterwonenennatuur.nl