Home

Water, Wonen en Natuur: de groene waterschapspartij met ❤️ voor wonen

Water, Wonen en Natuur (WWN) is sinds 2009 een niet politieke, lokaal georiënteerde partij in het Waterschap Zuiderzeeland. Waterschappen hebben de kerntaak om te zorgen voor veilig, schoon en voldoende water. Er zijn meerdere waterschapspartijen. Elke partij kijkt net even anders aan tegen onderwerpen als natuur, landbouw, economie en recreatie. Onze speerpunten vindt u hier.

Concept bestuursprogramma ‘Verbinden en koers houden’

Het concept bestuursprogramma Waterschap Zuiderzeeland 2023-2027 bouwt voort op de ingezette weg van het vorige bestuur. Belangrijke vraagstukken krijgen extra aandacht. Denk hierbij aan meer rekening houden met water en bodem bij gebiedsontwikkelingen (‘Water en bodem sturend’), de beschikbaarheid van water nu en in de toekomst en inwoners meer betrekken bij het waterschapswerk.