Welkom

Welkom op de site van Water Wonen en Natuur

Wonen in een waterrijke omgeving met een hart voor de natuur,

het klinkt vanzelfsprekend maar is dat niet. Droge voeten, schoon water en genoeg water zijn geen zekerheden en ons Waterschap werkt 365 dagen per jaar, 24 uur per dag om dit te realiseren bij ons in de polder. Het Waterschap wordt echter bekostigd met uw belastinggeld en dat maakt dat U als inwoner een stem hebt in het democratisch gekozen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. Uw stem bepaalt uiteindelijk waar het geld aan wordt uitgegeven.

Op dit moment is de fractie Water, Wonen en Natuur met 6 leden in het waterschapsbestuur van Waterschap Zuiderzeeland vertegenwoordigd. Wij dragen bij aan een veilig, duurzaam en waterrijk Flevoland.

Wij staan voor droge voeten in de polder, schoon water en genoeg water. Water als kans op een aantrekkelijk woon milieu, een rijke natuur en een duurzame economie.

Een veilige groene woonomgeving met oog voor de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie. Zowel in landelijk als in stedelijk gebied.

water wonen en natuur regioEen gedegen afweging van de kosten. Op initiatief van Water Wonen en Natuur is een rekenkamer functie voor beter toezicht op de uitgaven van het waterschap ingesteld. Op dit moment levert onze fractie een van de interne leden. Er zijn ook diverse moties aangenomen met het doel van kostenbesparing en kostenbeheersing.

Water Wonen en Natuur heeft mede gezorgd voor een financieel gezond Waterschap en een zeer gematigde lasten ontwikkeling met daarin aandacht voor de verschillende belangen van onze burgers en belanghebbenden. Dit hebben wij bereikt door een brede kijk en een coöperatieve houding. In het coalitieakkoord hebben wij de brede kijk en de coöperatieve houding uitgebreid met een duurzame verbondenheid met de samenleving en de focus op een duurzaam beleid.