Verkiezingsbeloften in harde euro’s
jan29

Verkiezingsbeloften in harde euro’s

Uit recent onderzoek van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) is gebleken dat de tarieven voor Ingezetenen in Flevoland sinds 2009 met 3 euro zijn gedaald. Dit terwijl het waterschap er veel nieuwe taken en kosten heeft bijgekregen de afgelopen jaren, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het beheer van de muskus – en beverratten. In 2008 deed Water Wonen en Natuur u een belofte. Deze...

Read More
Aalbeleid in waterschap Zuiderzeeland
jan28

Aalbeleid in waterschap Zuiderzeeland

    Lelystad, 27 januari 2015, Water, Wonen en Natuur heeft tijdens de Algemene Vergadering (AV) van waterschap Zuiderzeeland bij het agendapunt Aalbeleid getracht het college van D&H en de overige AV leden te overtuigen van de noodzaak op termijn de overeenkomsten van beroepsvisserij op aal te beëindigen. De aal is een diersoort die op de rode lijst staat van de IUCN en daarmee een zeer bedreigde status heeft. De afgelopen...

Read More
Water, Wonen en Natuur aanwezig bij het voorleesontbijt van waterschap Zuiderzeeland
jan24

Water, Wonen en Natuur aanwezig bij het voorleesontbijt van waterschap Zuiderzeeland

Het Voorleesontbijt 2015 vond plaats op woensdag 21 januari, de eerste dag van De Nationale Voorleesdagen In heel Flevoland  organiseerde waterschap Zuiderzeeland vandaag het voorleesontbijt op  85 basisscholen voor 128 groepen 3. Voor Water, Wonen en Natuur waren  3 van de huidige 6 AV leden en tevens kandidaat voor de waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 aanwezig. René van de Geijn op basisschool De Delta, Almere, Jan Nieuwenhuis...

Read More
Waterschap waarschuwt terecht tijdig voor gevolgen van bodemdaling
jan15

Waterschap waarschuwt terecht tijdig voor gevolgen van bodemdaling

Waterschapspartij Water, Wonen en Natuur laat in reactie op boeren- en tuindersorganisatie LTO weten het juist heel goed te vinden dat vroegtijdig wordt gewaarschuwd door het waterschap voor de gevolgen van bodemdaling. De bodem daalt nu eenmaal sterk in sommige delen van Flevoland. Steeds verder het waterpeil verlagen tegen steeds hogere kosten, enkel om boeren in dat gebied hoogwaardige landbouw te kunnen laten bedrijven, is eindig....

Read More
Verkiezingen 2015
jan05

Verkiezingen 2015

Water, Wonen en Natuur is een niet- politieke partij, opgericht in 2002 om de belangen van burgers en belanghebbenden in relatie tot water, wonen, natuur, landschap en recreatie in ons waterschap beter te beschermen. Dit uiteraard tegen de laagst maatschappelijke kosten. Op dit moment is de fractie Water, Wonen en Natuur met 6 leden in het waterschapsbestuur van Waterschap Zuiderzeeland vertegenwoordigd. Wij dragen bij aan een veilig,...

Read More