Hoger rendement in het waterbeheer dankzij biologische landbouw?
okt26

Hoger rendement in het waterbeheer dankzij biologische landbouw?

Hoger rendement in het waterbeheer dankzij biologische landbouw? Daar zijn wij van overtuigd na een bezoek aan de Noordoostpolder, meer specifiek aan het biologisch melkveebedrijf van Gerard Keurentjes, die een gepassioneerd verteller blijkt. Het  bezoek van onze fractie, Water, Wonen en Natuur op 23 oktober jl. heeft veel stof tot nadenken gegeven. De voordelen vanuit het oogpunt van duurzaam waterbeheer liggen bijna voor het oprapen...

Read More
Motie “Verbinding met de samenleving” aangenomen
okt01

Motie “Verbinding met de samenleving” aangenomen

De fractie Water, Wonen en Natuur heeft gezamenlijk met alle fracties binnen het waterschapsbestuur tijdens de Algemene Vergadering van 29 september 2015 een motie ingediend waarmee de eerste kaders van de uitwerking van het coalitieakkoord aan het college zijn overhandigd. In deze motie verzoekt de Algemene Vergadering het college van Dijkgraaf en Heemraden om bij de nadere uitwerking van dit onderdeel van het bestuursakkoord...

Read More