Water, Wonen en Natuur blijft zuinig voor de bewoners van Waterschap Zuiderzeeland en gaat voor klimaatbestendigheid
nov25

Water, Wonen en Natuur blijft zuinig voor de bewoners van Waterschap Zuiderzeeland en gaat voor klimaatbestendigheid

Tijdens de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland van 24 november 2015 stond de Meerjarenbegroting 2016-2019 op de agenda. Voor ons als grootste fractie maar ook voor U als burger van Flevoland, een van de belangrijkste stukken van het jaar. De Meerjarenbegroting is een kaderstellend document waarmee niet enkel de begroting, en daarmee de tarieven voor het volgend jaar, wordt vastgesteld maar tevens een doorkijk naar de...

Read More