Afvalwaterzuivering Zeewolde binnenkort circulair

Afvalwaterzuivering Zeewolde binnenkort circulair

In de Algemene Vergadering van 20 december van Waterschap Zuiderzeeland is akkoord gegeven voor het uitbreiden en circulair maken van de afvalwaterzuivering van Zeewolde. De uitbreiding bestaat uit het plaatsen van een fijnzeef en het terugwinnen van cellulose, een grondstof voor onder andere de papierindustrie.

Water, Wonen en Natuur heeft hier hartgrondig voor gestemd en is blij dat er gekozen is voor deze slimme investering die mogelijk is zonder ingrijpende bouwkundige uitbreiding. Uit een pilot met het gebruik van een fijnzeef is kwam dat deze techniek goed werkt en dat het ook een betaalbare oplossing is. Betaalbaarheid vinden wij als fractie een belangrijk punt. Als het meezit, is de uitbreiding eind 2023 gerealiseerd.

Test Waterschap Zuiderzeeland met fijnzeef

Meer afvalwater door bedrijvigheid en woningbouw

De aanpassingen aan de afvalwaterzuivering in Zeewolde zijn nodig door de groei van afvalwater in dit gebied. Dit komt door zowel bedrijvigheid als de toename van woningbouw.

Fijnzeef vergroot circulariteit

Door met een fijnzeef te werken, kan de capaciteit van de zuivering met 10 tot 15 procent worden vergroot en vergroten we de circulariteit van het zuiveren van afvalwater. Het gebruik van de fijnzeef leidt namelijk tot:

  • minder slibproductie en dus ook vermindering van de (kostbare) afvoer van slib
  • minder uitstoot van broeikasgassen
  • het terugwinnen van grondstof (cellulose)