Anne Jansen

Als boerendochter ben ik, Anne Jansen geboren in Noordoostpolder. Na een onderbreking van 10 jaar ben ik op 28-jarige leeftijd teruggekeerd en ik woon nu al weer 25 jaar in het voor mij vertrouwde Noordoostpolder.

Ik maak me zorgen om de leefbaarheid van onze polder en van de rest van de wereld. Onze omgeving verandert door CO2 uitstoot en microplastics in het water. Maar er zijn veel meer bedreigingen en dus ook kansen. Via Water, Wonen en Natuur hoop ik mee te helpen aan een mooi evenwicht tussen mensen en dieren, wonen en natuur. Daarom ben ik ook blij met de aandacht voor de Flevolandse natuur in het programma.

De veranderde leefomgeving gaat ons allemaal aan. Water, Wonen en Natuur wil juist voor burgers de gevolgen van de klimaatopwarming zo geruisloos mogelijk proberen te maken. Daar denk ik graag over mee.

Maar de Waterschappen kunnen het niet alleen. Agrariërs, bedrijven maar ook burgers moeten hun steentje bijdragen. Ik wil dit niet met meer regels. Ik wil samen met belanghebbenden bedenken hoe het anders en misschien wel leuker of goedkoper kan.

Zo kunnen geïnteresseerde burgers (meer) betrokken worden bij het onderhouden van het water in hun eigen omgeving. En hoe fijn zou het zijn als warmte uit oppervlaktewater beschikbaar gesteld kan worden voor de energietransitie en de opwarming van woningen? Daar zet ik me graag voor in.

Ik hoop ook veel goede ideeën te krijgen van inwoners van Noordoostpolder. Op die manier kan ik een connectie zijn tussen Noordoostpolder en Waterschap Zuiderzeeland.