AV Leden Waterschap WWN

AV leden Waterschap Zuiderzeeland

AV leden Waterschap Zuiderzeeland, gekozen tijdens de verkiezingen van maart 2015.

Water wonen en natuur Jacob van Olst

Jacob van Olst (fractievoorzitter)

Jan-Nieuwenhuis

Jan Nieuwenhuis (Heemraad)

Janneke-Ottens

Janneke Ottens

Rene van de Geijn

Rene van de Geijn (Lid Rekenkamercommisie)

Jo-Caris

Jo Caris

Judo-Bakker

Judo Bakker