Begroting 2023 Waterschap Zuiderzeeland vastgesteld

Begroting 2023 Waterschap Zuiderzeeland vastgesteld

Tijdens de algemene vergadering van Waterschap Zuiderzeeland is de begroting voor 2023 jaar vastgesteld. De kosten van ons waterbeheer zijn gestegen, maar toch is er in de begroting optimaal omgegaan met het beheersen van de kosten.

Belangrijke thema’s voor Water, Wonen en Natuur

Thema’s die voor Water, Wonen en Natuur belangrijk zijn, zijn integraal opgenomen in het reguliere waterschapswerk. Het gaat dan om onder andere een duurzame aanpak van zowel onze zuiveringen als onze dijkversterking, klimaatbewustzijn, biodiversiteit en stedelijk waterbeheer. Dat is winst voor ons water, ons wonen en onze natuur!