Bestuursprogramma vastgesteld

Waterschap Zuiderzeeland presenteert nieuw bestuursprogramma en college

Op dinsdagmiddag 26 mei 2015 is tijdens de Algemene Vergadering het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland geïnstalleerd.

De informateurs Jacob van Olst (Water Wonen en Natuur) en Ton Leyten (Geborgd Ongebouwd) hebben samen met het ambtelijk apparaat de afgelopen weken hard gewerkt aan het bestuursakkoord. Gekozen is voor een brede coalitie met Water Wonen en Natuur, de samenwerkende fracties (C3) van CDA, SGP en de ChristenUnie, de VVD, de fractie Bedrijfsgebouwd en de combinatie Werk aan Water en Ongebouwd. Tijdens de AV van 26 Mei 2015 hebben alle fracties binnen de Algemene Vergadering hun steun uitgesproken voor dit bestuursakkoord. Met deze brede steun is het bestuursakkoord “Duurzaam verbonden; bekend en vertrouwd” een feit en heeft Water Wonen en Natuur onze verkiezingsbeloften geborgd in het toekomstig beleid.

Het nieuwe college bestaat naast Dijkgraaf Hetty Klavers uit: de heer Jan Nieuwenhuis van de fractie Water, Wonen en Natuur (mede gesteund door de fractie Natuurterreinen), mevrouw Lida Schelwald-van der Kley namens de samenwerkende fracties CDA, ChristenUnie en SGP, de heer Camiel Maenhout van de fractie Bedrijven en de heer Ton Leijten namens de combinatie Werk aan Water en Ongebouwd.

De titel van het bestuursakkoord impliceert de intentie om ons Waterschap te profileren en duidelijk zichtbaar te maken bij de bewoners van Flevoland. Mede daarom heeft Waterschap Zuiderzeeland het bestuursakkoord in hoofdlijnen op een toegankelijke manier weergegeven in een fimpje. Nieuwsgierig?. Kijk op:

https://www.youtube.com/watch?v=6I32T6oNwCk

Voor meer informatie: http://www.zuiderzeeland.nl/actueel/persberichten/@6694/waterschap/

Bron: Waterschap Zuiderzeeland

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *