Bossen voor vissen

In Flevoland worden op diverse plaatsen in het water zogenaamde bossen voor vissen aangelegd. In deze takkenbossen kunnen vissen veilig schuilen, paaien en opgroeien. En dat leidt weer tot een evenwichtige visstand en een betere waterkwaliteit in de strijd tegen (blauw)alg. De fractie Water, Wonen en Natuur vindt dit een mooie ontwikkeling.

Dronten en Lelystad

In Dronten zijn er in de wijken de Munten en de Gilden elf vissenbossen aangelegd. Ook in Lelystad, in de kanovijver ’t Kofschip, zijn inmiddels vissenbossen aangelegd. De vissenbossen zorgen voor meer (natuurlijke) structuren in het water.

De aanleg van de vissenbossen in Dronten is een initiatief van Hengelsport Vereniging Lelystad-Dronten (HVLD). De uitvoering is gedaan door Visserij Service Nederland en ontstaan vanuit een samenwerking tussen Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten, Sportvisserij MidWest Nederland, gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland.

Item Omroep Flevoland

Martijn Hokken, de beleidsadviseur aquatische ecologie van waterschap Zuiderzeeland, sprak over de vissenbossen met Omroep Flevoland. “Onder water is het een Eldorado aan schuilmogelijkheden en woonplekjes”, vertelt hij. De verwachting is dat er zo binnen de vissenbossen een natuurlijk evenwicht ontstaat en zuiverende onderwaterplaten weer terugkeren. Omdat deze ook meststoffen uit het water zuiveren, krijgen blauwalgen minder kans om tot bloei te komen.