Verkiezingsprogramma Water, Wonen en Natuur vastgesteld
nov22

Verkiezingsprogramma Water, Wonen en Natuur vastgesteld

Verkiezingsprogramma Water, Wonen en Natuur vastgesteld Water, Wonen en Natuur heeft na de benoeming van lijsttrekker Jo Caris nu ook zijn speerpunten voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 vastgesteld. Speerpunten De speerpunten in het verkiezingsprogramma zijn: Water: elke druppel teltWonen: veiligheid en water is om van te genietenNatuur als oplossingBetaalbaar en samen met anderen De natuur als oplossing In de...

Read More
Klaar voor de invoering van de Omgevingswet
nov02

Klaar voor de invoering van de Omgevingswet

Klaar voor de invoering van de Omgevingswet Tijdens de de Algemene Vergadering van Zuiderzeeland op 25 oktober heeft WWN samen met de C3 fractie (een verband tussen ChristenUnie, CDA en SGP) een motie ingediend om de waterschapsverordening regelmatig bij te stellen, het beleid aan te vullen en te evalueren. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen. Daarmee is de toekomst van het waterbeheer in Flevoland stevig verankerd in de...

Read More
Hoe staat het waterschap ervoor?
okt31

Hoe staat het waterschap ervoor?

Hoe staat het waterschap ervoor? Tijdens de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland op 25 oktober is onder andere de bestuursrapportage besproken. In de bestuursrapportage wordt de stand van zaken tot september gerapporteerd, waarbij duidelijk gemaakt wordt in hoeverre de gemaakte plannen zijn uitgevoerd. Het goede nieuws is dat heel veel volgens plan is uitgevoerd ondanks uitdagingen door...

Read More
Fractie WWN stelt vragen over PFAS
okt21

Fractie WWN stelt vragen over PFAS

Fractie WWN stelt vragen over PFAS Janneke Ottens heeft namens de fractie Water, Wonen en Natuur schriftelijke vragen over PFAS ingediend bij het Waterschap Zuiderzeeland. De afvalwaterzuiveringsinstallatie bij Lelystad is één van de hotspots waarbij er te hoge concentraties PFAS na zuivering nog in het afvalwater zitten. Dit water wordt vervolgens op het oppervlaktewater van de Lage Dwarsvaart geloosd.  De vragen volgen op...

Read More
Zomerdroogte in Flevoland
sep21

Zomerdroogte in Flevoland

Ook Flevoland heeft te maken gehad met een uitzonderlijk droge zomer. Het watertekort is vanwege de lage ligging van de polder en mogelijke aanvulling vanuit het IJsselmeer beperkt geweest. Wel is zichtbaar dat grondwater dieper komt te staan en het zoutgehalte van het oppervlaktewater in delen van Flevoland is toegenomen. Het waterschap Zuiderzeeland spoelt deze watergangen door met zoet water, zodat deze watergangen weer gebruikt...

Read More
Jo Caris lijsttrekker voor Water, Wonen en Natuur
jul20

Jo Caris lijsttrekker voor Water, Wonen en Natuur

Jo Caris wordt de nieuwe lijsttrekker voor de lijst Water, Wonen en Natuur bij de Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.   Jo Caris is als heemraad en plaatsvervangend dijkgraaf sinds 2019 lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland. Daarvoor was het 4 jaar lid van de fractie Water, Wonen en Natuur. Jo Caris woont is Almere. Hij is in diverse functies eerder werkzaam geweest bij o.a. de gemeente Nijkerk en...

Read More