Waterschapsbelasting, waarom en waarvoor betaalt u eigenlijk?
apr11

Waterschapsbelasting, waarom en waarvoor betaalt u eigenlijk?

Waarom betaalt u waterschapsbelasting? Een vraag die tijdens de verkiezingen meer dan eens is gesteld. De Unie van Waterschappen heeft in een publicatie een beeld geschetst van het hoe en waarom. Benieuwd waarom u betaalt?….. Waterschapsbelastingen-2015-Het-hoe-en-waarom

Read More
Status formatieproces en collegeprogramma
apr09

Status formatieproces en collegeprogramma

De eerste fase van de vorming van een collegeprogramma en een nieuw dagelijks bestuur bij Waterschap Zuiderzeeland is bijna afgerond door de informateurs. De Algemene Vergadering (AV) van Waterschap Zuiderzeeland heeft in haar bijeenkomst van 26 maart 2015 de heren Van Olst en Leijten aangewezen als informateurs. De beide heren hebben deze opdracht aanvaard en zijn direct in gesprek gegaan met de fracties binnen de AV. Binnen een week...

Read More
Water Wonen en Natuur met afstand grootste partij
mrt23

Water Wonen en Natuur met afstand grootste partij

Water, Wonen en Natuur is wederom en met afstand de grootste partij bij de waterschapsverkiezingen voor waterschap Zuiderzeeland. Na een intensieve campagne is Water, Wonen en Natuur met zes zetels als grootste partij van Waterschap Zuiderzeeland uit de stembus gekomen. Met een hoge opkomst van de kiesgerechtigden, 41,2 % ten opzichte van de 22 % in 2008, heeft Water, Wonen en Natuur een totaal van bijna 40.000 stemmen gekregen, goed...

Read More

Zonnepanelen op de AWZI in Dronten

VERGROTEN ENERGIENEUTRALITEIT DOOR TOEPASSING VAN ZONNEPANELEN Lelystad, 10 maart 2015 –  Tijdens de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland op 10 maart 2015 is door het dagelijks bestuur een voorstel gedaan om de energieneutraliteit van de AWZI (Afvalwaterzuiveringsinstallatie) Dronten te vergroten met behulp van zonnepanelen. Deze zonnepanelen zouden moeten leiden tot een zo goed als energieneutrale waterzuivering. ...

Read More
Verkiezingsbeloften in harde euro’s
jan29

Verkiezingsbeloften in harde euro’s

Uit recent onderzoek van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) is gebleken dat de tarieven voor Ingezetenen in Flevoland sinds 2009 met 3 euro zijn gedaald. Dit terwijl het waterschap er veel nieuwe taken en kosten heeft bijgekregen de afgelopen jaren, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het beheer van de muskus – en beverratten. In 2008 deed Water Wonen en Natuur u een belofte. Deze...

Read More
Aalbeleid in waterschap Zuiderzeeland
jan28

Aalbeleid in waterschap Zuiderzeeland

    Lelystad, 27 januari 2015, Water, Wonen en Natuur heeft tijdens de Algemene Vergadering (AV) van waterschap Zuiderzeeland bij het agendapunt Aalbeleid getracht het college van D&H en de overige AV leden te overtuigen van de noodzaak op termijn de overeenkomsten van beroepsvisserij op aal te beëindigen. De aal is een diersoort die op de rode lijst staat van de IUCN en daarmee een zeer bedreigde status heeft. De afgelopen...

Read More