Motie “Verbinding met de samenleving” aangenomen
okt01

Motie “Verbinding met de samenleving” aangenomen

De fractie Water, Wonen en Natuur heeft gezamenlijk met alle fracties binnen het waterschapsbestuur tijdens de Algemene Vergadering van 29 september 2015 een motie ingediend waarmee de eerste kaders van de uitwerking van het coalitieakkoord aan het college zijn overhandigd. In deze motie verzoekt de Algemene Vergadering het college van Dijkgraaf en Heemraden om bij de nadere uitwerking van dit onderdeel van het bestuursakkoord...

Read More
Bestuurslid Stichting Water Wonen en Natuur geridderd.
jul07

Bestuurslid Stichting Water Wonen en Natuur geridderd.

Maarten Schoone is  op 30 juni j.l. benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden uitgereikt door burgemeester Aat de Jonge van Swifterbant De inwoner van Swifterbant is voorzitter van zowel de natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied als de vereniging Windpark Rivierduingebied. De uitreiking van de ridderorde vond vanavond plaats aansluitend aan de jaarvergadering van de coöperatie in het restaurant van...

Read More
Bestuursprogramma vastgesteld
mei27

Bestuursprogramma vastgesteld

Waterschap Zuiderzeeland presenteert nieuw bestuursprogramma en college Op dinsdagmiddag 26 mei 2015 is tijdens de Algemene Vergadering het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland geïnstalleerd. De informateurs Jacob van Olst (Water Wonen en Natuur) en Ton Leyten (Geborgd Ongebouwd) hebben samen met het ambtelijk apparaat de afgelopen weken hard gewerkt aan het bestuursakkoord. Gekozen is voor een brede...

Read More
Waterschapsbelasting, waarom en waarvoor betaalt u eigenlijk?
apr11

Waterschapsbelasting, waarom en waarvoor betaalt u eigenlijk?

Waarom betaalt u waterschapsbelasting? Een vraag die tijdens de verkiezingen meer dan eens is gesteld. De Unie van Waterschappen heeft in een publicatie een beeld geschetst van het hoe en waarom. Benieuwd waarom u betaalt?….. Waterschapsbelastingen-2015-Het-hoe-en-waarom

Read More
Status formatieproces en collegeprogramma
apr09

Status formatieproces en collegeprogramma

De eerste fase van de vorming van een collegeprogramma en een nieuw dagelijks bestuur bij Waterschap Zuiderzeeland is bijna afgerond door de informateurs. De Algemene Vergadering (AV) van Waterschap Zuiderzeeland heeft in haar bijeenkomst van 26 maart 2015 de heren Van Olst en Leijten aangewezen als informateurs. De beide heren hebben deze opdracht aanvaard en zijn direct in gesprek gegaan met de fracties binnen de AV. Binnen een week...

Read More
Water Wonen en Natuur met afstand grootste partij
mrt23

Water Wonen en Natuur met afstand grootste partij

Water, Wonen en Natuur is wederom en met afstand de grootste partij bij de waterschapsverkiezingen voor waterschap Zuiderzeeland. Na een intensieve campagne is Water, Wonen en Natuur met zes zetels als grootste partij van Waterschap Zuiderzeeland uit de stembus gekomen. Met een hoge opkomst van de kiesgerechtigden, 41,2 % ten opzichte van de 22 % in 2008, heeft Water, Wonen en Natuur een totaal van bijna 40.000 stemmen gekregen, goed...

Read More