Cees Amsing

De bodem in Nederland klinkt in, en de zeewaterspiegel stijgt als gevolg van de klimaatsveranderingen. Dit vereist een verantwoord en deskundig beleid om een veilige en goede leefomgeving in stand te houden voor nu en voor de toekomst.