Concept bestuursprogramma ‘Verbinden en koers houden’ voor Waterschap Zuiderzeeland

De partijen in het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland zijn het binnen twee maanden na de waterschapsverkiezingen eens over een concept bestuursprogramma. Dat maken formateurs Peter Hilgers (BBB) en Jo Caris (Water Wonen en Natuur) bekend. Het programma bouwt voort op de ingezette weg van het vorige bestuur, want het waterschapswerk is nooit af. Belangrijke vraagstukken krijgen extra aandacht. Denk hierbij aan meer rekening houden met water en bodem bij gebiedsontwikkelingen (‘Water en bodem sturend’), de beschikbaarheid van water nu en in de toekomst en inwoners meer betrekken bij het waterschapswerk.

Het waterwerk wordt steeds belangrijker

In het bestuursprogramma staat op hoofdlijnen wat voor het waterschap belangrijk is en welke onderwerpen het bestuur de komende vier jaar wil aanpakken. De formateurs zijn trots op de snelheid en de goede samenwerking met alle (gecombineerde) fracties waarmee het programma tot stand is gekomen. Vooral omdat het algemeen bestuur 17 nieuwe leden heeft en een nieuwe grootste partij. Onder begeleiding van onafhankelijk gespreksleider Tjeerd van der Zwan zijn alle partijen betrokken bij het programma.

Collegeleden worden op 6 juni bekendgemaakt

Het algemeen bestuur neemt op 6 juni een besluit over het bestuursprogramma. Dan worden ook de heemraden bekendgemaakt en geïnstalleerd. De fracties die het college (dagelijks bestuur) gaan vormen zijn al wel bekend. Dat zijn BBB/Ongebouwd, Water Wonen en Natuur, en de fractiecombinatie AV50 (AWP, VVD en 50PLUS). Het nieuwe college gaat het bestuursprogramma verder uitwerken in een collegeplan voor de komende vier jaar.