Definitieve uitslag Waterschapsverkiezingen Zuiderzeeland bekend.

Op 23 maart heeft het Centraal Stembureau van waterschap Zuiderzeeland de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt. Er zijn geen wijzigingen opgetreden in de zetelverdeling zoals die bij de voorlopige uitslag op 16 maart bekend is gemaakt. Dit betekent dat WWN 6 van de 21 verkiesbare zetels heeft van de in totaal 25 zetels (4 geborgde zetels). Het verschil met de grootste partij BBB is minimaal, namelijk 296 stemmen.

De kandidaten die voor WWN zitting gaan nemen in het Algemeen Bestuur van Zuiderzeeland zijn:

  • Jo Caris
  • Janneke Ottens
  • Monique Bekkenutte
  • Rien van der Velde
  • Marc de Rooy
  • Laura Bouwmeester

Een overzicht van alle leden van het nieuwe Algemeen Bestuur van waterschap Zuiderzeeland vindt u hier.

De eerste fractievergadering van de nieuwe fractie is inmiddels geweest. De komende periode staat voor een belangrijk deel in het teken van de onderhandelingen over een bestuursakkoord/coalitieakkoord met de andere fracties.