Excursie bestuur Waterschap Zuiderzeeland

Dinsdag 12 maart gingen de AV-leden van Waterschap Zuiderzeeland op excursie naar Het Flevolands Archief in Batavialand en de innovatieve drinkwater- en waterzuiveringsinstallatie van Camp & Surf Markermeer aan het Bataviastrand. De fractie van Water, Wonen en Natuur was met vijf leden goed vertegenwoordigd.

Het Flevolands Archief

Het Flevolands Archief beheert onder andere het archief van Waterschap Zuiderzeeland en de voorlopers daarvan. In twee hermetisch gesloten ruimtes staan imposante beweegbare kasten met rijen archiefdozen. In totaal is er ruimte voor zo’n 5,5 kilometer aan archiefstukken, waarvan nog anderhalve kilometer vrij is.

Een enthousiaste medewerker liet wat stukken van Waterschap Zuiderzeeland zien. Zo konden de AV-leden leren wat de ideeën achter ons logo zijn: de groene boog symboliseert de dijk beschermt tegen de blauwe bogen (het diepe en ondiepe water). Maar ook een oude kaart van Urk werd met interesse bekeken. De AV-leden konden concluderen dat onze archieven in goede handen zijn bij Het Flevolands Archief.

Camp & Surf Markermeer

Camp & Surf Markermeer zit op een locatie waar geen drinkwater, riolering en elektriciteit beschikbaar is. Als deelnemer aan het “Waterlab Circulair Water”, waarin ook Waterschap Zuiderzeeland participeert, is het een testlocatie voor een decentrale waterzuivering en drinkwaterinstallatie. Water uit het Markermeer wordt in een aantal stappen gefilterd. In de opstartfase wordt het alleen voor douchen en toiletspoelen gebruikt, maar de ontwerpers van de installatie verwachten dat het ook aan de drinkwaternormen kan gaan voldoen. In een andere installatie wordt het rioolwater vervolgens gezuiverd.

Het voorbeeld liet zien dat Waterschap Zuiderzeeland een innovatief waterschap is, en betrokken is bij de nieuwste ontwikkelingen op  het gebied van waterbehandeling.