Financiële gevolgen hoge waterstanden

Het nieuwe jaar is begonnen. Dit met historisch hoge waterstanden, ook in het gebied van waterschap Zuiderzeeland. Door deze ontwikkeling, waarschijnlijk veroorzaakt door klimaatverandering, verwacht Water Wonen en Natuur dat de waterschapsbelasting de komende jaren aanmerkelijk verhoogd wordt om de extra personele kosten, extra onderhoud en extra energiekosten te kunnen dekken. Een van de uitdagingen voor de fractie Water Wonen en Natuur in 2024 is ervoor zorgen dat dit voor iedereen betaalbaar blijft.

Extra kosten

Een van de gevolgen van hoge waterstanden is dat er intensiever en langduriger gepompt moet worden.  Onze gemalen zijn daarvoor gelukkig goed uitgerust. Echter, extra bemalen vraagt meer energie en ook meer onderhoud. In tijden van hoogwater is het ook nodig om onze dijken vaker te controleren. Al deze zaken brengen extra kosten met zich mee die ergens doorbelast moeten worden.