Fractie WWN stelt vragen over PFAS

Fractie WWN stelt vragen over PFAS

Janneke Ottens heeft namens de fractie Water, Wonen en Natuur schriftelijke vragen over PFAS ingediend bij het Waterschap Zuiderzeeland. De afvalwaterzuiveringsinstallatie bij Lelystad is één van de hotspots waarbij er te hoge concentraties PFAS na zuivering nog in het afvalwater zitten. Dit water wordt vervolgens op het oppervlaktewater van de Lage Dwarsvaart geloosd. 

De vragen volgen op het verlagen van de PFAS risicogrenzen in het oppervlaktewater door het RIVM in verband met de volksgezondheid voor omwonenden en de huidige media aandacht voor PFAS in het milieu. 

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn door de mens gemaakte chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Vanwege hun slechte afbreekbaarheid worden ze ook wel ‘forever chemicals’ genoemd: wat eenmaal in het milieu terecht komt, verdwijnt daar niet meer zomaar uit.

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Lelystad