Hans Dorreboom

Mijn naam is Hans Dorreboom en ik woon met veel plezier in Dronten.

Het waterschap zal – gezien wat er allemaal op ons afkomt, nu al, maar zeker in de nabije toekomst vanwege de klimaatverandering – uit de schaduw moeten treden. Juist de komende tijd zal veel energie moeten worden gestoken in het meenemen van met name bewoners in de Flevolandse dorpen en steden. ‘Bewustwording’ van en ‘samenwerking’ met bewoners gaan niet van zelf. Hier ligt een schone taak voor onze fractie en mijzelf.