Hoe staat het waterschap ervoor?

Hoe staat het waterschap ervoor?

Tijdens de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland op 25 oktober is onder andere de bestuursrapportage besproken. In de bestuursrapportage wordt de stand van zaken tot september gerapporteerd, waarbij duidelijk gemaakt wordt in hoeverre de gemaakte plannen zijn uitgevoerd. Het goede nieuws is dat heel veel volgens plan is uitgevoerd ondanks uitdagingen door corona en de stijgende (energie)prijzen.

Dijken zijn versterkt, water is gezuiverd en het teveel aan water is weggepompt.

Hier hebben we ons hard voor gemaakt

WWN heeft zich hard gemaakt voor inzet op de volgende onderwerpen:

  • Water in de stad
  • Duurzame en toekomstbestendige zuivering in Almere
  • Informatieveiligheid
  • Toezicht en handhaving (belangrijk voor het terugdringen van vervuiling)
  • De biodiversiteitsagenda van het waterschap

Uit de bestuursrapportage blijkt dat aan bovenstaande onderwerpen flink gewerkt is.