Inspiratiesessie Waterschap Zuiderzeeland

In de aanloop naar de Waterschapsverkiezingen op 15 maart organiseert Waterschap Zuiderzeeland op vrijdag 10 februari een inspiratiesessie: Nu de keuzes maken voor later.

De bijeenkomst is bedoeld voor kandidaat-waterschapsbestuurders, belangenorganisaties op het gebied van landbouw en natuur, woningbouw, recreatie en sportvisserij, bestuurders en ambtenaren uit het werkgebied (Samen maken we Flevoland) met in hun portefeuille water en/of ruimtelijke ordening en alle anderen met belangstelling voor het werken aan water.

Programma

Onder leiding van cabaretier en presentator Patrick Nederkoorn praten deelnemers van de bijeenkomst samen met een aantal inspirerende sprekers over twee thema’s: de beschikbaarheid van water in relatie tot landbouw, natuur en recreatie en het zorgen voor (betaalbare) woningen in relatie tot het veranderende klimaat en bodemdaling.

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie op de website van Waterschap Zuiderzeeland. Aanmelden kan via verkiezingen2023@zuiderzeeland.nl.