Jo Caris benoemd als heemraad Waterschap Zuiderzeeland

Het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft dinsdag 6 juni de nieuwe heemraden gekozen. De drie nieuwe heemraden zijn Jo Caris namens ‘Water Wonen en Natuur’, Jaap Lodders namens ‘BBB/Ongebouwd’ en Tom Vereijken namens de fractiecombinatie ‘AV50 (AWP, VVD en 50PLUS)’. Daarmee heeft het waterschap een nieuw dagelijks bestuur onder leiding van dijkgraaf Hetty Klavers: het college van Dijkgraaf en Heemraden. Daarnaast is het nieuwe bestuursprogramma voor deze bestuursperiode vastgesteld.