Jo Caris lijsttrekker voor Water, Wonen en Natuur

,

Jo Caris wordt de nieuwe lijsttrekker voor de lijst Water, Wonen en Natuur bij de Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.  

Jo Caris is als heemraad en plaatsvervangend dijkgraaf sinds 2019 lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland. Daarvoor was het 4 jaar lid van de fractie Water, Wonen en Natuur. Jo Caris woont is Almere. Hij is in diverse functies eerder werkzaam geweest bij o.a. de gemeente Nijkerk en bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.    

Water Wonen en Natuur (WWN) bestaat sinds 2009 en is sindsdien de grootste fractie in de Algemene Vergadering (AV) van Waterschap Zuiderzeeland. Op dit moment is de fractie Water, Wonen en Natuur met zes leden in het waterschapsbestuur van Waterschap Zuiderzeeland vertegenwoordigd.

Water Wonen & Natuur staat voor een klimaatbestendig, veilig, gezond en betaalbaar waterbeheer in Flevoland. Wij willen met water een aantrekkelijk woonmilieu, een rijke natuur en een duurzame leefomgeving creëren. Wij hechten belang aan natuur, cultuur, landschap en recreatie, zowel in landelijk als in stedelijk gebied. Dit waarborgt een gezonde leefomgeving voor ons allen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.