Kandidatenlijst Water Wonen en Natuur verkiezingen 2019

 1. Jacob van Olst (m),Directeur/bestuurder Stichting Landschap Overijssel.

Jacob is een zeer ervaren bestuurder met veel kennis van water en natuur in Flevoland en met een groot netwerk. Is doelgericht en een actieve verbinder en communicator. Van 1990 tot 2009 directeur van het Flevo-landschap en van 2008 tot 2018 lid van het algemeen bestuur van het Waterschap, eerst als geborgde voor natuurterreinen en van 2015 tot 2019 fractievoorzitter van WWN. Hij is daarnaast onder meer directeur-bestuurder bij Stichting Klimaatlandschap Nederland en lid van Algemeen Bestuur van de Vereniging van Bos en Natuureigenaren.

 

 1. Janneke Ottens (v), Lelystad. Directeur stichting Waterproef, het waterlaboratorium voor Stichting Waternet en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Janneke is een gedreven en ondernemende kandidaat met veel expertise op het gebied van project-, informatie- en innovatiemanagement. Een manager en bestuurder die een stevig debat niet uit de weg gaat. Ze is vanaf 2015 lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap en sinds 2018 lid van de rekenkamercommissie.  Ze heeft diverse leidinggevende functies vervuld bij Rijkswaterstaat, KNMI en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en gewerkt als kennismanager.

 

 1. Jan Nieuwenhuis (m), Zeewolde. Heemraad Waterschap Zuiderzeeland.

Zeer ervaren en deskundig bestuurder. Jan is sinds 2005 lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland en als geen ander op de hoogte van het reilen en zeilen van het Waterschap Zuiderzeeland. Strategisch denker met veel gevoel voor de praktische realiseerbaarheid. Actief betrokken bij gebiedsprocessen in Flevoland zoals Deltaprogramma IJsselmeergebied, Schaalsprong Almere, Oosterwold, Nieuwe Natuur en Hoogwaterbeschermingsprogramma en Buitendijkse Havenontwikkeling. Bestuurslid Vereniging belangenbehartiging DB-leden waterschappen.

 

 1. Jo Caris (m), Almere.(Verander-)manager gemeente Nijkerk.

Jo is een enthousiaste, breed georiënteerde kandidaat en een strategisch denker die toekomstgericht denkt met oog voor wat er is. Hij heeft veel werkervaring met watervraagstukken in binnen- en buitenland. Hij is vanaf 2015 lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland. Jo is samenwerkingsgericht en is van mening dat we voor de grote uitdagingen waarvoor we staan (energie, landbouw, klimaat) de denkkracht van en het draagvlak van inwoners van alle leeftijden nodig hebben.  Hij heeft hier ook ruime ervaring mee. .

 

 1. Moes El Mhassani (m), Lelystad.Projectbegeleider/werkvoorbereider voor ENGIE bij het hoofdkantoor van ABNAMRO Bank.

Moes is een enthousiaste en leergierige kandidaat. Hij heeft bestuurlijke ervaring en veel contacten in de Flevolandse samenleving, mede doordat hij 12 jaar lid is geweest van de gemeenteraad in Lelystad. Hij wil dat de bekendheid van het belangrijke werk van het Waterschap groter wordt, ook bij bevolkingsgroepen die zich nog minder betrokken voelen bij het werk van het waterschap.

 

 1. Anne Jansen(v), Noordoostpolder.Actief bij GroenLinks en Milieudefensie.

Anne is zeer gemotiveerd om mee te werken aan de toekomstige leefbaarheid van deze wereld. Weet mensen warm te maken voor nieuwe ideeën en hen te betrekken. Is overtuigend in communicatie. Ze heeft diverse organisatorische en adviesfuncties vervuld, onder meer in de thuiszorg, kraamzorg en bij een woningcorporatie.

 

 1. Jan Spel (m), Almere.Teamleider en operationeel specialist bij de politie.

Jan heeft een brede maatschappelijke interesse. Hij vindt met name duurzaamheid, veiligheid en preventie erg belangrijk. Hij is actief bij de sportvisserijorganisatie en heeft daardoor een zeer uitgebreid netwerk en kent de natuur in Flevoland goed. Hij heeft bestuurlijke ervaring opgedaan in het bestuur van de Nederlandse Politie Bond. Hij zoekt samenwerking tussen verschillende overheden en belangenorganisaties en onderkent het belang van de nieuwe omgevingswet.

 1. Cees Amsing (m),Almere. Praktijkhoudend filosoof/psycholoog, mediator en docent.

Cees heeft veel bestuurlijke ervaring opgedaan gedurende twaalf jaar als lid van de gemeenteraad in Almere. Zijn interesse voor het waterschapsbestuur komt voort uit zijn fascinatie voor water dat blijkt uit zijn vroegere werk als  koopvaardijofficier, zijn affiniteit met techniek en zijn maatschappelijke betrokkenheid met betrekking tot klimaatsveranderingen en het streven naar duurzaamheid. Hij heeft kennis met betrekking tot het werkterrein van het waterschap en kan zich bovendien snel inwerken op nieuwe onderwerpen.

 

 1. Margriet Papma (v),  Lelystad. Senior adviseur corporate communicatie in de drinkwatersector.

Margriet is lid van de Provinciale Staten en heeft daardoor ruime bestuurlijke ervaring opgedaan. Ze kent Flevoland goed en is geïnteresseerd in de onderwerpen duurzaamheid, landbouw en natuurbeheer. Ze heeft veel ervaring op het gebied van educatie over water voor kinderen en jongeren en communicatie gericht ophet betrekken van de burger bij wat je als organisatie doet.

 

 1. Hans Dorreboom (m), Dronten.Oud-directeur/partner Van der Hilst Communicatie

Hans is een allround adviseur met name op strategisch gebied met veel ervaring op het gebied van veranderingsprocessen en teambuilding. Hij is 4 jaar lid geweest van de gemeenteraad in Dronten. Hij is van mening dat gelet op de klimaatverandering moet het waterschap uit zijn schaduw treden.

 

 1. Tom van der Wal (m), Almere.Oud-assurantie-jurist.

Tom heeft langdurig ervaring als ondersteuner van bestuursorganen van Groen Links en als fractie-assistent in de Provinciale Staten. Hij is door zijn werk als jurist gewend om zeer nauwkeurige dossierkennis op te bouwen. Milieuproblemen en natuurvriendelijk produceren vindt hij belangrijke prioriteiten.

 

 1. Roelf Raterink (m), Dronten.Zelfstandig ondernemer.

Roelf heeft veel gewerkt op het snijvlak van politieke en ambtelijke organisatie. Hij was in Dronten 6 jaar lid van de gemeenteraad en een aantal keren burgerraadslid. Heeft een groot aantal portefeuilles gehad, onder meer omgevingswet, ruimtelijke ordening, natuur en recreatie. Als ambtenaar en later als ondernemer is hij vooral werkzaam geweest in het domein van publiekszaken, waaronder afdelingshoofd burgerzaken en projectleider verkiezingen in diverse gemeenten. Roelf heeft een brede kennis en ervaring die hij graag wil inzetten voor het waterschap.

 

 1. Willem Bodde (m), Lelystad.Strategisch manager kinderopvang.
 2. Laura Bouwmeester (v),Almere. Oud-gedeputeerde Flevoland.
 3. Bart Fokkens (m)Lelystad. Gepensioneerd directeur Rijkswaterstaat, oud-voorzitter
  van het bestuur van Flevo-landschap en voorzitter van het Overlegorgaan voor de Agenda IJsselmeergebied 2050.
 4. Gerda Lenselink (v), Almere. Strategisch adviseur adaptief bodem- en watermanagement bij Deltares en oud-voorzitter van Vereniging Buitenstad in Almere.
 5. Herman Linzel (m), Almere.  Gepensioneerd huisarts, medeoprichter WWN, vicevoorzitter Patiëntenfederatie Flevoland.
 6. Els van Lopik (v), Zeewolde. Gemeenteraadslid Zeewolde.
 7. Cees Okkerse (m), Lelystad.Advocaat, voorzitter van de RvT van Stad & Natuur Almere en medeoprichter WWN.
 8. Ciska van Rijn (v), Almere.Oud-gemeenteraadslid Almere.
 9. Frits Rutgers (m),  Oud-medewerker Rijkswaterstaat, voorzitter Voedselbank Dronten.
 10. Frans Jan Schuurman (m), Almere.Oud-medewerker ingenieursbureau, bestuurslid schaatsvereniging Almere en energiecoach.
 11. Paul Stortelder (m);Lelystad, gepensioneerd afdelingshoofd Rijkswaterstaat, voorzitter Stichting WWN, adviseur vrijwilligersorganisaties bij de SESAM Academie en voorzitter Platform Asbestdaken Lelystad.