Keuzes voor nu en later

De afgelopen maanden hebben we te maken gehad met een overvloed aan water. De extreem droge periodes zijn we bijna weer vergeten, maar die komen ongetwijfeld terug. Wat we in elk geval merken als waterbeheerders is dat de onzekerheden toenemen. De omstandigheden wisselen zich af, maar het is vaak te nat, te droog, te vies, te zout en de bodem daalt. Hoe staan we er over 50 en 100 jaar voor en wat betekent dat voor de keuzes die we nu bij Zuiderzeeland kunnen maken?

Gezonde en veilige toekomst

In ons mooie en veilige waterschap staan we niet alleen vandaag en morgen aan de lat voor droge voeten en schoon water, maar wensen we ook onze kinderen en kindskinderen een gezonde en veilige toekomst toe. Water Wonen en Natuur behartigt deze belangen voor nu én heeft oog voor die lange termijn.

Waar wij voor staan is een gezonde en leefbare balans tussen het landgebruik voor landbouw en industrie en Water Wonen en Natuur – voor nu en later!