Margriet Papma

Sinds eind jaren ’70 woon ik met plezier in Lelystad met mijn gezin. Ik ben lid van Provinciale Staten Flevoland en heb daar bestuurlijke ervaring opgedaan. Ik ben geïnteresseerd in de onderwerpen duurzaamheid, landbouw en natuurbeheer. Educatie over water voor kinderen en jongeren vind ik belangrijk en communicatie gericht op het betrekken van de burger bij wat je als organisatie doet.

In mijn loopbaan als communicatieadviseur in de (drink)watersector heb ik een passie voor de waarde van water ontwikkeld. In ontwikkelingslanden ben ik mij bewust geworden van de wereldwijde problemen op het gebied van water.

Ik ben kandidaat voor Water Wonen en Natuur omdat de partij garant staat voor een goede afweging van belangen en meer mogelijkheden ziet voor waterveiligheid dan alleen dijken. Meer ruimte voor water en het langer vasthouden van water in de bodem biedt kansen om waterveiligheid te combineren met natuur en landschap.

De lage ligging van Flevoland maakt de provincie extra kwetsbaar is voor klimaatverandering. Het is belangrijk bodemdaling zoveel mogelijk te beperken en het waterbeheer aan te passen. Ik wil mij graag inzetten voor de natuur en de leefomgeving  in combinatie met water en wonen.