Meer prioriteit voor stedelijk water

Water, Wonen en Natuur vindt dat het Waterschap zich actief met het waterbeheer in het stedelijk gebied moet bezighouden. De burgers betalen daar immers voor. Door onze inzet hebben we ervoor gezorgd dat er meer en aparte aandacht gaat naar het waterbeheer in het stedelijk gebied.

Dat beheer moet rekening houden met de veiligheid van mens, dier en plant, maar ook met wat de bewoners belangrijk vinden: varen, vissen, wandelen en andere vormen van recreatie en genieten van water en natuur.  WWN wijst regelmatig op het belang van natuur en recreatie bij de aanleg en het onderhoud van onze eigendommen.

Een grote ergernis is het na elkaar uitvoeren van onderhoud door verschillende partijen. Door onze inzet stemt het waterschap nu meer en beter af met de plannen van de gemeenten bij het uitvoeren van werkzaamheden.

De komende jaren zullen er hier veel meer mensen komen wonen. WWN wil dat het waterschap daar nu al rekening mee houdt. De capaciteit van de afvalwaterzuivering zal groter moeten worden. Daarbij willen we dat door de zuiveringen meer schadelijke stoffen uit het water kunnen worden verwijderd.

Door de gemeenten te adviseren over de inrichting van het stedelijk gebied zorgen we als waterschap voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het water en de natuur in het stedelijk gebied. Voor Water, Wonen en Natuur is dat een belangrijke taak waar het waterschap in moet investeren.