Moes El-Mhassani

Mijn naam is Moestafa El Mhassani, ik ben 55 jaar waarvan ik 44 met heel veel genot en geluk in Flevoland woon.

Aan mijn 4 kinderen, allen in Flevoland geboren, er nog steeds wonen, studeren en/of werken, wil ik hetzelfde gevoel meegeven over ons mooi Flevoland.

Het werk van het Waterschap lijkt zo logisch, het is vanzelfsprekend en het gaat vanzelf.
Het is iets waar wij niet zonder kunnen en het wordt gelukkig ook uitgevoerd,
Mijn streven is, de burger bewuster maken van het werk/taak van  het Waterschap.
De toekomst van onze kinderen gaat gepaard met het  “ op een  verantwoordelijk  en duurzaam manier uitvoeren van ons waterbeheer”.

Dit is de uitdaging waar ik mij voor wil inzetten in de komende periode.