Motie “Verbinding met de samenleving” aangenomen

De fractie Water, Wonen en Natuur heeft
gezamenlijk met alle fracties binnen het waterschapsbestuur tijdens de
Algemene Vergadering van 29 september 2015 een motie ingediend waarmee
de eerste kaders van de uitwerking van het coalitieakkoord aan het
college zijn overhandigd. In deze motie verzoekt de Algemene Vergadering
het college van Dijkgraaf en Heemraden om bij de nadere uitwerking van
dit onderdeel van het bestuursakkoord "Duurzaam verbonden; bekend en
vertrouwd" in ieder geval een aantal belangrijke uitgangspunten te
hanteren die deels aansluiten bij onze verkiezingsbeloften. 
 
 De uitgangspunten zijn: 
 
 1. Van buiten naar binnen te werken en de samenleving daardoor zo vroeg
mogelijk de ruimte te geven om mee te denken (voorleggen van dilemma's
i.p.v. oplossingen). 
 
 2. Maximale participatie door doelgroepen/ingezetenen, medewerkers,
college en AV-leden (op vrijwillige basis) samen de acties te laten
bedenken en uitvoeren om de verbinding met de samenleving en het
waterbewustzijn te verbeteren. 
 
 3. De aanpak is praktisch, actiegericht met ruimte om te leren en te
experimenteren, zonder onnodige plannen 
 
 4. De activiteiten zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse
praktijk, zodat er zo min mogelijk activiteiten in aanvulling daarop
georganiseerd hoeven te worden 
 
 5. De bestaande kernwaarden worden aangescherpt of nieuwe kernwaarden
worden geformuleerd op basis van de nieuwe werkwijzen en het nieuwe
gedrag die uit de activiteiten voortkomen 
 
 6. Aandacht voor het proces richting samenleving en organisatie, zodat
er sprake is van consistentie en gelijke beelden over verschillende
fasen van het traject 
 
 7. Zorg te dragen voor afstemming van contacten met de samenleving en
met mede-overheden 
 
 De motie is unaniem aangenomen en is wat Water, Wonen en Natuur betreft
een volgende stap in het proces de ingezetenen van onze Provincie op een
optimale, laagdrempelige wijze te betrekken bij het belangrijke werk van
ons Waterschap. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *