Onze resultaten

Onze resultaten

Water, Wonen en Natuur is in de afgelopen periode op diverse punten onderscheidend en succesvol geweest. Hier kunt u een aantal van onze behaalde resultaten lezen.

Zomerdroogte in Flevoland

Voor Water Wonen en Natuur is het vaker voorkomen van zomerdroogte, ondanks de gunstige ligging van Flevoland, een goede reden om zorgvuldig te kijken naar de watervraag en de toekomstige ontwikkeling hiervan. We hebben het waterschap gevraagd kritisch te kijken naar het operationeel grondwaterbeleid en zo snel mogelijk te starten met een toekomstverkenning waterbeschikbaarheid. lees verder

Actie voor biodiversiteit

Water, Wonen en Natuur heeft biodiversiteit hoog in het vaandel staan en is succesvol geweest met inzet op herstel en versterking van biodiversiteit. Dat is niet voor niets: studies hebben uitgewezen dat wereldwijd de soortenrijkdom afneemt. Het meest dramatisch zichtbaar is dat bij de insecten. lees verder

Flinke vooruitgang duurzame oevers

Sinds 2010 heeft de fractie Water, Wonen en Natuur zich ingezet op de versnelde aanleg van duurzame oevers in het beheergebied van Zuiderzeeland. lees verder

Energieneutraal waterschap

Water Wonen en Natuur vindt dat de energie die het waterschap verbruikt zo veel en zo snel als mogelijk uit duurzaam energie moet bestaan en waar dit nog net mogelijk is, dit te compenseren door eigen energieopwekking. We zien dit als een kerntaak. lees verder

Terugwinning grondstoffen

Water, Wonen en Natuur heeft zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de terugwinning van grondstoffen. Het is belangrijk dat het waterschap betekenisvolle stappen zet om in 2050 een circulair waterschap te zijn. lees verder

Meer prioriteit voor stedelijk water

Water, Wonen en Natuur vindt dat het Waterschap zich actief met het waterbeheer in het stedelijk gebied moet bezighouden. De burgers betalen daar immers voor. lees verder