Oproep kandidaten Water Wonen en Natuur

Wil jij ook een actieve bijdrage leveren aan het waterschapsbestuur van Waterschap Zuiderzeeland?

Water, Wonen en Natuur, de groene en grootste waterschapspartij in Flevoland zoekt contact met kandidaten voor de Waterschapsverkiezingen in 2023

Wil je meer informatie?  Meld je aan via e-mailadres info@waterwonenennatuur.nl.

Aanmelding kan tot uiterlijk 1 september 2022.

Klik hier voor het reglement kandidaatstelling 2023.

Klik hier voor profielschets van kandidaten en afwegingskader WWN 2023.

Author: WWN

Share This Post On