Pilot en onderzoek PFAS bij afvalwaterzuivering Lelystad

Pilot en onderzoek PFAS bij afvalwaterzuivering Lelystad

De fractie Water, Wonen en Natuur heeft onlangs schriftelijke vragen over PFAS ingediend bij het Waterschap Zuiderzeeland. De afvalwaterzuiveringsinstallatie bij Lelystad is één van de hotspots waarbij er na zuivering nog te hoge concentraties PFAS in het afvalwater zitten. Dit water wordt vervolgens op het oppervlaktewater van de Lage Dwarsvaart geloosd. Het waterschap geeft aan dat er een onderzoek loopt en dat men start met een pilot om PFAS lozingen op het oppervlaktewater te voorkomen. Water, Wonen en Natuur blijft deze ontwikkelingen volgen, want gezond water vinden we van levensbelang!

Onderzoek naar PFAS-verbindingen

Uit de antwoorden van het waterschap blijkt dat er, in samenwerking met STOWA, een onderzoek loopt naar stoffen die in de zuivering mogelijk worden omgezet naar PFAS-verbindingen. Ook wordt er in het rioolstelsel gemeten om te onderzoeken waar deze stoffen vandaan komen.

Pilot voorkomen PFAS lozingen

In 2023 start het waterschap met een pilot op de zuivering waarbij met een innovatieve adsorptietechniek microverontreinigingen uit het afvalwater worden verwijderd, zodat er na zuivering geen medicijnresten, maar ook geen PFAS meer op het oppervlaktewater worden geloosd.