Privacy & Disclaimer

Privacy Policy Water Wonen en Natuur

Wij hebben de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website www.waterwonenennatuur.nl besteed. Desondanks kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op onze website. Het gebruik van deze website is voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor directe- of indirecte schade ten gevolge van de informatie op deze website, wordt door ons nadrukkelijk afgewezen.

Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Wij houden ons vanzelfsprekend aan de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonlijke gegevens. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u weet welke gegevens wij opslaan en wat wij met deze gegevens doen.

De gegevens die u invult op het contact formulier worden per e-mail verzonden aan ons op info@waterwonenennatuur.nl. Water, wonen en Natuur respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden zorgvuldig verwerkt  en nimmer aan derden verstrekt  of verkocht zonder uw schriftelijke toestemming, tenzij wij daartoe krachtens de wet verplicht worden gesteld. U kunt altijd verzoeken de gegevens (e-mailberichten) te laten verwijderen. E-mailberichten worden uitsluitend bewaard zolang dat nodig is om voor een correcte afwikkeling, behandeling en beantwoording van uw e-mail zorg te dragen. Een exacte lijst van gegevens die wij opslaan (of inmiddels hebben opgeslagen) kun u ten alle tijden opvragen.

Welke gegevens verzamelen wij en met wel doel?

1. Wanneer u ons contactformulier op de website invult via het contact en/of inschrijfformulier, vragen wij u de onderstaande gegevens:
– Voor- en achternaam
– E-mail adres
– Telefoonnummer
– Uw geboorte datum
– Uw woon adres en woonplaats
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in formulieren of ons contactformulier.

Water Wonen en Natuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het correct afhandelen van uw vraag, opmerking of aanvraag via onze website

* Het opnemen in onze relatiebestand ten behoove van een nieuwsbrief als u dit specifiek heeft aangegeven

* Contact met u op te kunnen nemen.

 

Uitschrijven van onze nieuwsbrief


Water Wonen en Natuur maakt gebruik van Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven.Onderaan iedere nieuwsbrief van Water Wonen en Natuur is de mogelijkheid om je direct af te melden (opt-out). U kunt desgwenst ook een mail sturen naar info@waterwonenennatuur.nlmet het verzoek om uitschrijving.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website heeft zeker niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op viainfo@waterwonenennatuur.nldan verwijderen wij deze informatie.

Keuzes voor opname van uw persoonsgegevens

Vanzelfsprekend bieden wij u de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen (recht van vergetelheid) van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Dit verzoek kunt u per e-mail aan info@waterwonenennatuur.nldoorgeven waarna wij uw verzoek binnen 14 dagen zullen behandelen.

Om er zeker van te zijn dat het bovengenoemde e-mail verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Bewaarduur van uw gegevens

Wij bewaren deze informatie gedurende een periode van 7 jaar om te voldoen aan de Belasting bewaarplicht en wetgeving.

Diensten van derden partijen

Wij delen onze informatie enkel met derden voor een correcte werking van de website. Met deze bedrijven sluiten wij een bewerkersovereenkomst om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde privacy normen en waarden hanterenals Water Wonen en Natuur. Op dit moment delen wij de informatie met de volgende 2 partijen: Mailchimp (nieuwsbrieven) en Strato (hosting)

Deze privacy-verklaring en disclaimer zijn niet van toepassing op websites die een link naar deze website hebben. Deze websites  hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden met medewerkers. In dit geval zijn zij door ons verplicht gesteld om de vertrouwelijkheid van u gegevens te respecteren en te behandelen met een veiligheid die aansluit bij de normen en waarden van de AVG wetgeving en Water Wonen en Natuur

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Op onze website zijn buttons opgenomen om integratie met sociale netwerken te kunnen realiseren – Facebook , Twitter en Linked In. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van  deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u vooral de privacy verklaring van Facebook of de andere sociale netwerken  (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door deze sociale netwerken  en  opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De bovenstaand genoemde cookies vallen onder de:

  • Technische (ofwel functionele cookies)

Aangezien deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mogen wij deze -formeel gezien- zonder jouw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over U

Deze cookies gebruiken wij om:

* te onthouden welke informatie jij invult op eventuele contact

formulieren en om jouw voorkeuren te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website en om er voor te zorgen dat je een eventuele pop-up of advertentie niet telkens onnodig te zien krijgt.

* De website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

* onze website te optimaliseren voor jouw gebruiksgemak

  •  Analytische cookies. Deze cookies gebruiken wij om:

*  bezoekers statistieken van onze website bij te houden

*  om te kunnen zien hoe je ons hebt gevonden

*  inzage te ontvangen over het aantal bezoekers op de webpagina’s en de duur

van het bezoek.

*  gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt,

zoals besturingssystemen en schermgrootte te kunnen zien.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan;  meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.”

Meer informatie over cookies? Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?

Your Online Choices

De contact gegevens van Water, wonen en Natuur kunt u hier vinden.

Klachten?
Neem dan gerust contact met ons op via info@waterwonenennatuur.nl We zullen dan onze uiterste best doen om voor een oplossing zorgen. Ook willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om meer informatie te lezen en/of uw klacht te melden bij de  nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons