Samenwerken tegen wateroverlast

In het afgelopen natte jaar heeft het Waterschap Zuiderzeeland alles op alles moeten zetten om Flevoland droog te houden. Met meer dan 1.000 mm regen in 2023 was extra pompen nodig. De extra energiekosten hiervoor bedragen bijna 1 miljoen euro.

Grote uitdaging

De vooruitzichten voor de komende jaren zijn niet rooskleurig. Niet alleen wordt er meer neerslag verwacht, maar ook nemen de kansen op extreme weersomstandigheden toe, aldus experts van het waterschap. Pompen en afvoeren worden daardoor een steeds grotere uitdaging.

Water en bodem sturend

De verantwoordelijkheid om Flevoland droog te houden ligt echter niet alleen bij het waterschap. De inwoners en bedrijven van Flevoland kunnen ook hun steentje bijdragen. Het begint met het creëren van ruimte voor waterafvoer door minder betegeling en meer waterafvoerwegen. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en het landelijk gebied. Dit noemt de overheid ‘water en bodem sturend’.