Speerpunten

Speerpunten 2019-2022

Wij zijn een waterschapspartij, die toekomstgericht handelt door rekening te houden met komende generaties.

In 2019-2022 zetten we voor u in op:

druppel  Gezond water: veilig en aangepast aan klimaatverandering én minder oude én nieuwe verontreinigingen zoals meststoffen, bestrijdingsmiddelen, (micro)plastics en medicijnresten.

druppel  Groen water: water als basis voor mooie, beleefbare natuur en versterking van de soortenrijkdom.

druppel  Genieten van water: medegebruik van water mogelijk maken, zodat water kan worden beleefd en inwoners kunnen recreëren rond en in het water.

druppel  Gezamenlijk en betaalbaar water: rechtvaardig, eerlijk en kostenbewust waterbeheer doordat de vervuiler betaalt, kwijtschelding kan bij een te kleine beurs, er meer aandacht is voor stedelijk water en de uitvoering efficiënt is.

Wilt u dit ook voor uw woon- en werkomgeving: stem dan voor WWN, lijst 1