Speerpunten

Water, Wonen en Natuur staat voor een klimaatbestendig, gezond en betaalbaar waterbeheer dichtbij.

Water: elke druppel telt!

 • Schoon water is een levensvoorwaarde
 • Bronaanpak voorop
 • De zuivering van afvalwater staat voor uitdagingen: schoner en circulair
 • Anticiperen op wateroverlast
 • Minder water verbruiken en water vasthouden

Wonen: veiligheid en water is om van te genieten!

 • Veiligheid voorop: dijken op orde
 • Wonen in een waterrijke, groene omgeving
 • Water is om van te genieten
 • Multifunctionele dijken
 • Zwemmen moet kunnen in open water
 • Vispassages en visparels

Natuur als oplossing!

 • Natuurlijke aanpak gevolgen klimaatverandering
 • Herstel en versterk de biodiversiteit
 • Natuurvriendelijke oevers
 • Landbouw en natuur beter op elkaar afstemmen

Betaalbaar en samen met anderen!

 • Evenwichtige kostenverdeling
 • Kwijtschelding
 • Vervuiler/gebruiker betaalt
 • Het waterschap is er voor iedereen
 • Educatie en voorlichting
 • Energieneutraal en circulair waterschap

Verkiezingsprogramma

Voor wie meer wil weten over onze standpunten: bekijk hieronder het verkiezingsprogramma.