Speerpunten

Onze speerpunten

Onze speerpunten in vogelvlucht:

druppel Schoon water voor natuur en recreatie

Voldoende en schoon water voor de natuurgebieden en recreatie

Alle wateren moeten ecologische gezond zijn

Veilig en gezond zwemwater

Goed viswater door verbetering waterkwaliteit en goede bereikbaarheid oevers

Beperken beroepsvisserij als bedreigde vissoorten zoals paling in gevaar komen.

Terugdringen watervervuiling door meststoffen, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten

Geen winning van schaliegas

druppel Veilig en aantrekkelijk wonen in steden en dorpen

De dijken moeten op orde zijn

Natuurlijke dijken die ook aantrekkelijk zijn voor recreatie

Onze steden en dorpen moeten voorbereid zijn op klimaatverandering

Water moet meerwaarde aan de woningen geven

Stedelijk water op tijd baggeren en oevers goed onderhouden

druppel Vernieuwend en verbindend

Innovatie van dijken

Grondstoffen-terugwinning op zuiveringsinstallaties

Energiebesparing en energiewinning op gemalen en zuiveringsinstallaties

Actief aan de slag met burgerinitiatieven

Stageplaatsen voor jongeren

druppel Kostenbewust en eerlijke lastenverdeling

Zorgen voor zo laag mogelijke maatschappelijke kosten

Boeren en bedrijven die veel voordeel hebben van het werk van het waterschap moeten meer belasting betalen: “De gebruiker betaalt”

Mensen met een inkomen op bijstandsniveau hoeven geen waterschapsbelasting te betalen    

De waterschapslasten voor de stedelingen en dorpen moeten ten goede komen aan hun belangen en niet die van de agrariërs en ondernemers.