Speerpunten

Speerpunten 2019-2022

Wij zijn een waterschapspartij, die toekomstgericht handelt door rekening te houden met komende generaties.

In 2019-2022 zetten we voor u in op:

druppel Gezond water: veilig en aangepast aan klimaatverandering én minder oude én nieuwe verontreinigingen zoals meststoffen, bestrijdingsmiddelen, (micro)plastics en medicijnresten.

druppel Groen water: water als basis voor mooie, beleefbare natuur en versterking van de soortenrijkdom.

druppel Genieten van water: medegebruik van water mogelijk maken, zodat water kan worden beleefd en inwoners kunnen recreëren rond en in het water.

druppel Gezamenlijk en betaalbaar water: rechtvaardig, eerlijk en kostenbewust waterbeheer doordat de vervuiler betaalt, kwijtschelding kan bij een te kleine beurs, er meer aandacht is voor stedelijk water en de uitvoering efficiënt is.

Voor meer gedetailleerde informatie zie ons verkiezingsprogramma.