Stichting

ANBI-logo1ANBI Status

De Stichting Water, Wonen en Natuur is vanaf 1 januari 2015 door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn je bijdragen aan de Stichting fiscaal onder voorwaarden aftrekbaar. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is jouw jaarlijkse bijdrage zelfs volledig aftrekbaar.

Informatie Stichting Water, Wonen en Natuur

Naam

Stichting Water, Wonen en Natuur

RSIN

819427846

Postadres

Stichting Water, Wonen en Natuur
T.a.v. Paul Stortelder, secretaris
Archipel 25-63
8224 GV Lelystad

Doelstelling

Het statutair vastgelegde doel is: het leveren van een actieve bijdrage aan het waterschapsbestuur in het (gebied van) Waterschap Zuiderzeeland – staat voor droge voeten, gezond water en genoeg water – door zoveel mogelijk een adequate waterhuishouding te (doen) combineren met een aantrekkelijke woonomgeving, een rijke natuur en een duurzame economie.

Beleidsplan

Beleidsplan stichting Water Wonen en Natuur 2020-2023

Bestuurders

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen met de aangegeven taakverdeling en zijn benoemd voor een periode van 4 jaar.

  • Paul Vermeulen, voorzitter, bestuurslid sinds 1-1-2021 (pms.vermeulen@telfort.nl)
  • Paul Stortelder, secretaris, bestuurslid sinds 1-2-2014
  • Johan Oosterhoff, penningmeester, bestuurslid sinds 1-1-2016
  • Margriet Papma, bestuurslid sinds  1-6-2021
  • Hedwig Boerrigter, bestuurslid sinds 26-2-2020

Beloningsbeleid

De Stichting Water, Wonen en Natuur kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen vergoeding  behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. De Stichting heeft geen medewerkers in dienst. Vertegenwoordigers in het bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland krijgen een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving.

Verslag uitgeoefende activiteiten

De Stichting Water, Wonen en Natuur kent geen jaarverslag. Onze resultaten worden gedeeld via onze website.

Financiële verantwoording: jaarrekeningen