Verkiezingen 2015

Water, Wonen en Natuur is een niet- politieke partij, opgericht in 2002 om de belangen van burgers en belanghebbenden in relatie tot water, wonen, natuur, landschap en recreatie in ons waterschap beter te beschermen. Dit uiteraard tegen de laagst maatschappelijke kosten.

Op dit moment is de fractie Water, Wonen en Natuur met 6 leden in het waterschapsbestuur van Waterschap Zuiderzeeland vertegenwoordigd. Wij dragen bij aan een veilig, duurzaam en waterrijk Flevoland. Wij staan voor droge voeten in de polder, schoon water en genoeg water. Water als kans op een aantrekkelijk woon milieu, een rijke natuur en een duurzame economie.

Een veilige groene woonomgeving met oog voor de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in zowel landelijk als in stedelijk gebied.

Op 18 maart 2015 vinden bestuursverkiezingen plaats in 22 Nederlandse waterschappen, gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen. Het werk van de mensen in de dagelijkse en algemene besturen van de waterschappen staat centraal. Zij zijn democratisch gekozen en zorgen ervoor dat de stem van Water, Wonen en Natuur gehoord wordt en doorwerkt in de praktijk.

De werving van kandidaten die voor Water, Wonen en Natuur aan de verkiezingen willen meedoen is inmiddels gesloten.