Verkiezingsbeloften in harde euro’s

Uit recent onderzoek van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) is gebleken dat de tarieven voor Ingezetenen in Flevoland sinds 2009 met 3 euro zijn gedaald. Dit terwijl het waterschap er veel nieuwe taken en kosten heeft bijgekregen de afgelopen jaren, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het beheer van de muskus – en beverratten.

In 2008 deed Water Wonen en Natuur u een belofte. Deze verkiezingsbelofte was:

“Wat betreft de kosten: het waterschap moet zijn taken uitvoeren tegen de maatschappelijk laagst mogelijke kosten”

Het uiteindelijke resultaat volgens het COELO rapport:

“In één waterschap, Zuiderzeeland, is het tarief voor ingezetenen gedaald. Huishoudens betalen hier gemiddeld 0,8 procent per jaar minder voor de ingezetenenheffing (de heffing is in 2015 3 euro lager dan in 2009)”

Water Wonen en Natuur is dankzij uw steun de afgelopen 6 jaar als grootste fractie vertegenwoordigt in de Algemene Vergadering van Zuiderzeeland. Kies ook nu weer betrouwbaar, kies voor Water Wonen en Natuur in uw bestuur op 18 maart aanstaande.

Bron:

http://www.coelo.nl/images/rapporten/Rapport_ontwikkeling_waterschapsheffingen_2015.pdf

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *