Vrouwen in het Waterschapsbestuur

Water Wonen en Natuur wil meer vrouwen in het waterschapsbestuur.

Vrouwen anno 2019 zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in het bestuur van het waterschap. Water Wonen en Natuur wil dat daar verandering in komt en heeft als enige partij drie vrouwen als kandidaat in de top 10 op de verkiezingslijst. Het zijn Janneke Ottens op nummer 2, Anne Jansen op nummer 6 en Margriet Papma op nummer 9. Het zijn alle drie vrouwen met maatschappelijke en/of bestuurlijke ervaring. Vrouwen die middenin het leven en de Flevolandse samenleving staan.

Lijsttrekker Jacob van Olst van WWN zegt: ‘inclusiviteit en diversiteit zorgen voor een gezonder bestuursklimaat. Daar kunnen we voor zorgen door juist vrouwen voor te dragen als kandidaat. Dat hebben wij als Water Wonen en Natuur in de praktijk gebracht door juist vrouwen te stimuleren zich kandidaat te stellen.’

Waterschappen zijn van oudsher een mannenbolwerk en vrouwen zijn tot nu toe ondervertegenwoordigd in waterschapsbesturen. Dat zal zeker veranderen als de vrouwen die zich willen inzetten voor goed waterbeheer worden gekozen.

In totaal over alle waterschappen zijn er 3.575 kandidaten die meedoen en daarvan zijn er 893 vrouw, een kwart dus. (bron: Unie van Waterschappen, 8 maart 2019)

Ondervertegenwoordiging van vrouwen in het waterschapsbestuur, is dat erg?

Ja, want de ervaring leert dat diversiteit leidt tot betere beslissingen en groei van een organisatie. Diversiteit in culturele achtergrond, sekse en leeftijd is belangrijk. Met een divers team kun je samen tot andere en betere oplossingen komen. Vrouwen kijken meer naar buiten, luisteren goed en zijn goed in verbinden. Bovendien voelen de vrouwen in de Flevolandse samenleving zich beter vertegenwoordigd als er ook zichtbaar vrouwen in het bestuur van het waterschap zitten.

Traditioneel trok het waterschapsbestuur vooral mannen met bestuurservaring.

Nu het waterschapswerk steeds meer moet gebeuren in de maatschappelijke context en er aansluiting gezocht moet worden bij wat er leeft in de samenleving, helemaal nu het veranderende klimaat inspanningen van die samenleving vraagt, voelen ook steeds meer vrouwen zich aangetrokken tot die wateropgave. De oplossingen zijn niet meer uitsluitend technisch maar vragen betrokkenheid, over grenzen heen kijken, een zorgvuldige belangenafweging en daar zijn juist vrouwen sterk in.

In de waterschapsbesturen zijn vrouwen nog behoorlijk ondervertegenwoordigd, maar ze kunnen een handje geholpen worden door juist vrouwen een stem te geven.