Over Water, Wonen en Natuur

Even voorstellen: Water, wonen en Natuur in Waterschap Zuiderzeeland

De lijst Water Wonen en Natuur (WWN) bestaat sinds 2003,  sinds 2005 zelfs als de grootste fractie in de Algemene Vergadering (AV) van Waterschap Zuiderzeeland.

Water Wonen en Natuur is een niet politieke, lokaal georiënteerde partij. Regionaal voelen wij ons ook verwant met en werken we samen met woningbouwcorporaties binnen Flevoland en met natuur-en milieuorganisaties zoals Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederatie  Flevoland, het IVN Consulentschap Flevoland, Het Flevo-landschap en de hengelsportverenigingen en -federaties.

Staatsbosbeheer  FlevolandschapSportvisserij Nederland    logo_nmfflevoland  Zuiderzeeland   NatuurmonumentenWaterNatuurlijk

WWN is gelieerd aan Water Natuurlijk, groene waterschapspartij met hart voor blauw, die ook in andere waterschappen aan de verkiezingen deelneemt. Water Natuurlijk is een landelijke vereniging waarmee kennis en ervaring wordt gedeeld en verkiezingen worden voorbereid.

Momenteel heeft Water Wonen en Natuur 6 zetels.

Ons waterschap, Waterschap Zuiderzeeland heeft drie hoofdtaken:

druppel Veiligheid: sterke dijken beschermen tegen overstroming;
druppel Voldoende water: niet te veel en niet te weinig, maar altijd de juiste hoeveelheid in natte en in droge periodes
druppel Schoon water: transporteren en zuiveren van afvalwater van huishoudens en bedrijven en zorgen voor een goede waterkwaliteit.

Voor Water, Wonen en Natuur is het waterschap niet te vangen in links of rechts denken. Op onze lijst staan mensen uit diverse politieke en maatschappelijke geledingen en uit het hele werkgebied van ons waterschap. We staan dus onafhankelijk van politieke partijen. Wel hebben de politieke partijen PvdA, D66 en GroenLinks aangegeven zich te herkennen in het programma en de doelstellingen van Water, Wonen en Natuur en doen ze niet met een eigen lijst mee

Water, Wonen en Natuur staat voor een veilige groen-blauwe leefomgeving en gezond en voldoende water. Wij willen met water een aantrekkelijk woonmilieu, een rijke natuur en een duurzame leefomgeving creëren . Wij hechten aan natuur, cultuur, landschap en recreatie, zowel in landelijk als in stedelijk gebied.

ANBI-logo1

De Stichting Water, Wonen en Natuur heeft een aanvraag gedaan bij de Belastingdienst om met ingang van 1-1 2015 aangewezen te worden als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn uw bijdragen aan de Stichting fiscaal onder voorwaarden aftrekbaar. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is uw jaarlijkse bijdrage zelfs volledig aftrekbaar. Voor meer informatie over de ANBI status en de bijbehorende stukken klikt u hier