Fractie Water Wonen en Natuur

Fractie Water Wonen en Natuur: De groene waterschapspartij  met hart voor blauw in Flevoland.

Op 20 maart 2019 hebben bestuursverkiezingen plaatsgevonden. Water, Wonen en Natuur heeft wederom 6 zetels behaald en is daarmee de grootste fractie geworden.

Uitgangspunt voor de fractie is het verkiezingsprogramma van Water, Wonen en Natuur. Op basis hiervan heeft de fractie met andere partijen onderhandeld over een bestuursprogramma. Dit breed gedragen bestuursprogramma “Water beweegt ons” geeft de grondhouding weer van waaruit het bestuur van het Waterschap voor de periode 2019-2023 aan de slag gaat.

https://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/bestuursprogramma/

De leden van de fractie zijn:

Water wonen en natuur Jacob van Olst

Jacob van Olst (fractievoorzitter)

Jan-Nieuwenhuis

Jan Nieuwenhuis

Janneke-Ottens

Janneke Ottens (Lid Rekenkamercommisie)

Jo-Caris

Jo Caris (Heemraad)

Moes El Mhassani

Laura Bouwmeester