Fractieleden

Op 15 maart 2023 hebben bestuursverkiezingen plaatsgevonden. Water, Wonen en Natuur heeft wederom 6 zetels behaald.

Leden van de fractie

Janneke Ottens (Fractievoorzitter)

Janneke is sinds 2015 lid van de fractie en tevens lid van de Rekenkamercommissie. Ze woont in Lelystad. Janneke heeft veel kennis van diverse terreinen die het werk van het waterschap raken, zoals klimaatverandering en de effecten daarvan op het watersysteem, biodiversiteit, verduurzaming, natuurherstel en het werken met professionals. Bij waterkwaliteit, zowel van het oppervlaktewater als van zuivering, gaat haar aandacht vooral uit naar het verminderen van medicijnresten en andere milieuschadelijke microverontreinigingen, zoals onder andere PFAS.

 • Werkzaam als zelfstandig adviseur
 • Werkzaam geweest in diverse managementfuncties bij onder meer Rijkswaterstaat, KNMI, het waterlaboratorium Waterproef en Staatsbosbeheer

janna.j.ottens@gmail.com

Jo Caris (Heemraad)

Jo is sinds 2015 lid van de fractie en sinds maart 2019 fulltime lid van het dagelijks bestuur van het waterschap met als aandachtsgebieden waterzuivering, organisatie en ICT, biodiversiteit en internationale samenwerking. Jo woont in Almere Haven.

 • Werkzaam geweest bij onder meer een ingenieursbureau, Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Nijkerk en als consultant

jpt.caris@gmail.com

Monique Bekkenutte

Monique Bekkenutte

Monique is sinds 2023 vice-fractievoorzitter en lid van het Algemeen Bestuur. Monique woont in Almere Oosterwold. Ze werkt in het dagelijks leven als directeur van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk en is namens KNW directeur-uitgever van H2O-media en International Water Conferences. Monique is groot voorstander van een integrale benadering vanuit een lange termijn visie en maakt zich sterk om toekomstige generaties volwaardig mee te laten doen.

 • Inkomend voorzitter RvT RAVON
 • Voorzitter PvdA Almere en Flevoland
 • Kandidaat Eerste Kamer PvdA

m.bekkenutte@zuiderzeeland.nl

Rien van der Velde

Rien is in maart 2023 in het Algemeen Bestuur (AB) van het waterschap Zuiderzeeland gekozen. Hij is geboren in Nagele en woont in Emmeloord. In zijn werk in het onderwijs en (internationaal) projectwerk is verbinden een leidend principe en als referentiekader hanteert Rien de “17 Global Goals”. Voor zijn rol in het AB Zuiderzeeland betekent dit dat hij vindt dat we altijd het gesprek met elkaar moeten blijven aangaan. We moeten ervoor zorgen dat we elkaar niet kwijtraken. De waterschapspartij Water, Wonen en Natuur past daarom bij zijn ambitie om in het AB Zuiderzeeland van betekenis te kunnen zijn voor de inwoners.

 • Parttime werkzaam bij Van Hall-Larenstein Leeuwarden/Velp, in het bijzonder voor de Master opleiding River Delta Development, voor de Master opleiding Duurzame Gebiedstransities en de opleiding Bedrijfskunde & Agri-business
 • 12 jaar lid geweest van de gemeenteraad Noordoostpolder
 • Een half jaar lid geweest van de Tweede Kamer
 • Directeur van het Agrarisch Kennis Centrum in Dronten geweest

r.vandervelde@zuiderzeeland.nl

Marc de Rooy

Marc is sinds 2023 lid van de fractie en heeft de rol van secretaris. Samen met Erna woont hij al meer dan 20 jaar in Lelystad. De kinderen zijn alle drie het huis uit. Aandachtspunten in het bestuur zijn waterkwaliteit en aandacht voor het leven onder water.

 • Werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het verduurzamen van de infrastructuur.
 • Werkte daarvoor bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan water en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Naast werken aan water heeft hij er veel op gezeild (op zoet- en zoutwater) en ook een tijd in buitenwater gezwommen tijdens triathlons.

m.derooy@zuiderzeeland.nl

Laura Bouwmeester

Laura woont in Almere. Ze is sinds 2019 lid van de fractie. Haar aandachtspunten in het bestuur zijn onder andere de betaalbaarheid van de waterschapsbelasting voor inwoners, het water in de stad en transparante besluitvorming.

 • Werkzaam als toezichthouder lid van diverse besturen
 • Onder andere 12 jaar lid geweest van het dagelijkse bestuur van provincie Flevoland

lmbouwmeester@kpnmail.nl