Fractieleden

Water Wonen en Natuur grootste fractie

Op 20 maart 2019 hebben bestuursverkiezingen plaatsgevonden. Water, Wonen en Natuur heeft wederom 6 zetels behaald en is daarmee de grootste fractie geworden.

Bestuursprogramma: Water beweegt ons

Uitgangspunt voor de fractie is het verkiezingsprogramma van Water, Wonen en Natuur. Op basis hiervan heeft de fractie met andere partijen onderhandeld over een bestuursprogramma. Dit breed gedragen bestuursprogramma “Water beweegt ons” geeft de grondhouding weer van waaruit het bestuur van het Waterschap voor de periode 2019-2023 aan de slag gaat.

Leden van de fractie

Jacob van Olst (fractievoorzitter)

Jacob woont in Dronten. Hij is fractievoorzitter vanaf maart 2015.

  • Werkzaam als zelfstandig adviseur op het raakvlak van landbouw en natuur en op het gebied van de energietransitie
  • Oud-directeur van het Flevo-landschap en Landschap Overijssel

j.vanolst@wxs.nl

Jan Nieuwenhuis

Jan woont in Zeewolde. Hij is sinds januari 2005 lid van de fractie. Vanaf 2005 tot 2019 was hij ook lid van het dagelijks bestuur. Jan was daarnaast van 2009 tot 2019 1e loco dijkgraaf. Hij heeft veel kennis over de verschillende werkterreinen van het Waterschap en in het bijzonder het belastingsysteem.

  • Werkzaam bij de gemeente Zeewolde als opgaveregisseur duurzaamheid en energietransitie

jnieuwenhuis1959@gmail.com

Janneke Ottens (Lid Rekenkamercommisie)

Janneke is sinds 2015 lid van de fractie en tevens lid van de Rekenkamercommissie. Ze woont in Lelystad. Janneke heeft veel kennis van diverse terreinen die het werk van het waterschap raken, zoals klimaatverandering en de effecten daarvan op het watersysteem, biodiversiteit, verduurzaming, natuurherstel en het werken met professionals. Bij waterkwaliteit, zowel van het oppervlaktewater als van zuivering, gaat haar aandacht vooral uit naar het verminderen van medicijnresten en andere milieuschadelijke microverontreinigingen, zoals onder andere PFAS.

  • Werkzaam als zelfstandig adviseur
  • Werkzaam geweest in diverse managementfuncties bij onder meer Rijkswaterstaat, KNMI, het waterlaboratorium Waterproef en Staatsbosbeheer

janna.j.ottens@gmail.com

Jo Caris (Heemraad)

Jo is sinds 2015 lid van de fractie en sinds maart 2019 fulltime lid van het dagelijks bestuur van het waterschap met als aandachtsgebieden waterzuivering, organisatie en ICT, biodiversiteit en internationale samenwerking. Jo woont in Almere Haven.

  • Werkzaam geweest bij onder meer een ingenieursbureau, Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Nijkerk en als consultant

jpt.caris@gmail.com

Moes El Mhassani

Moes is sinds 2019 lid en penningmeester van de fractie. Hij woont in Lelystad. Zijn aandachtsgebieden zijn de klimaatverandering en energietransitie.

  • Werkzaam als werkvoorbereider bij Equans Nederland
  • Was 12 jaar lid van de gemeenteraad in Lelystad

e.m.elmhassani@gmail.com

Laura Bouwmeester

Laura woont in Almere. Ze is sinds 2019 lid en secretaris van de fractie. Haar aandachtspunten in het bestuur zijn onder andere de betaalbaarheid van de waterschapsbelasting voor inwoners, het water in de stad en transparante besluitvorming.

  • Werkzaam als toezichthouder lid van diverse besturen
  • Onder andere 12 jaar lid geweest van het dagelijkse bestuur van provincie Flevoland

lmbouwmeester@kpnmail.nl