WWN en verantwoord medicijngebruik

,

Medicijnen slik je niet zomaar, maar het is goed te weten dat sommige medicijnen als resten in ons afvalwater schadelijk zijn voor het watermilieu. Zo worden er bijvoorbeeld resten van de pijnstillers ibuprofen en diclofenac aangetoond in gezuiverd afvalwater. Dit wordt weer op het oppervlaktewater geloosd wat een negatief effect heeft op het waterleven. De resten van de pijnstiller paracetamol kunnen wel goed worden verwijderd.

Naast verantwoord medicijngebruik vindt Water, Wonen en Natuur dat ook de producenten van medicijnen hun verantwoordelijkheid moeten nemen: het gebruik van beter afbreekbare bestanddelen bij de productie van medicijnen. Ook zijn we voorstander van een extra zuiveringsstap om de resten die toch in ons afvalwater terecht terecht komen goed te kunnen zuiveren, zodat het watermilieu minder negatief wordt belast.