WWN stelt vragen over ondermijning

De fractie Water, Wonen en Natuur heeft in de algemene vergadering van waterschap Zuiderzeeland op 13 februari vragen gesteld over het beleid van het waterschap als het gaat om ondermijning.

Ondermijning

Ondermijning wordt door de overheid als volgt omschreven: het gebruik maken van legale bedrijven en diensten door criminelen voor illegale activiteiten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Water, Wonen en Natuur vroeg hoe het waterschap voorkomt dat dergelijke bedrijven en diensten op wat voor manier dan ook een rol gaan spelen in de uitvoering van beleid.

Hoge prioriteit

Het antwoord van de dijkgraaf was dat ondermijning een hoge prioriteit heeft en dat de mogelijkheden om ondermijning te voorkomen maximaal worden benut. Dit antwoord stemt de fractie tot tevredenheid. Water, Wonen en Natuur heeft nog wel de wens dat dit beleid op papier gezet wordt met bijbehorende begroting, doelen en prioriteiten. We zijn tevreden met de toezegging van het college van Waterschap Zuiderzeeland om een dergelijk document te verstrekken aan de algemene vergadering  van Zuiderzeeland.