Zonnepanelen op de AWZI in Dronten

VERGROTEN ENERGIENEUTRALITEIT DOOR TOEPASSING VAN ZONNEPANELEN

Lelystad, 10 maart 2015 –  Tijdens de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland op 10 maart 2015 is door het dagelijks bestuur een voorstel gedaan om de energieneutraliteit van de AWZI (Afvalwaterzuiveringsinstallatie) Dronten te vergroten met behulp van zonnepanelen. Deze zonnepanelen zouden moeten leiden tot een zo goed als energieneutrale waterzuivering.  Water, Wonen en Natuur is een warm voorstander en pleitbezorger voor energieneutraliteit op een kostenbewuste wijze. Het geformuleerde ambitieniveau van ons waterschap uit 2012, waarbij is uitgesproken om in 2030 35-40% van onze eigen energie op te wekken, komt hiermee een stukje dichterbij.

Het voorstel is met behulp van een amendement- initiatief van Water, Wonen en Natuur er uiteindelijk doorgekomen. Dat betekent dat er wel subsidie moet worden aangevraagd en toegekend voor de aanleg van de zonneweide. Maar dekkend hoeft dat niet per se te zijn, gelet op het grote belang om klimaatneutraal de benodigde energie op te wekken.

Water, Wonen en Natuur is tevreden met dit voorstel en kijkt uit naar de uiteindelijke realisatie. Stem Water, Wonen en Natuur voor een duurzaam Waterschap op 18 maart 2015.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *