Zuiderzeeland: geen afvoerputje

Deze week was waterschap Zuiderzeeland in het nieuws met de resultaten van een proef bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Lelystad. Daarbij is het gelukt om ruim zeventig procent van PFAS en andere lastige stoffen uit het afvalwater te halen. Stoffen die anders in het water terecht komen, en uiteindelijk ook in het drinkwater kunnen raken.

Afvoerputje van Europa

Bij een gesprek over waterkwaliteit, hoor je nogal eens zeggen dat “Nederland het afvoerputje van Europa” is. Hiermee bedoelen we dat we in Nederland met ligging aan de monding van de Rijn, Maas, Schelde en Eems, met veel vervuiling van het water van onze buurlanden te maken hebben.

Dat beeld klopt eigenlijk niet meer. Het is al een aantal jaar zo dat het rivierwater vaak schoner ons land binnenkomt dan dat het de zee in stroomt. Nederland voegt er zelf dus de nodige vervuiling aan toe.

Geen rivier door de polder

De laatste jaren werd steeds duidelijker dat die zuiveringsinstallatie het rioolwater niet meer goed schoon krijgt. De vervuiling is steeds ingewikkelder geworden voor de huidige technieken. Het aanpakken van de bronnen van vervuiling is natuurlijk altijd de eerste stap. Toch zijn schadelijke stoffen in het afvalwater niet altijd te voorkomen. Denk maar aan medicijnen die slecht afbreekbaar zijn.

Verbetering zuiveringsinstallaties

Gelukkig werken waterschappen steeds aan verbetering van de zuiveringen, zoals waterschap Zuiderzeeland met de proef in Lelystad. Water Wonen en Natuur vindt het goed dat Zuiderzeeland dit soort onderzoek doet en dat straks de zuiveringsinstallaties worden verbeterd met dit soort technieken. Het is belangrijk dat we onze eigen lozingen op orde hebben. Het Zuiderzeelandse water is immers geen afvoerputje!