Zuiderzeelanders bedankt!

We willen alle Zuiderzeelanders bedanken die op 15 maart bij de waterschapsverkiezingen op Water, Wonen en Natuur hebben gestemd. Als partij krijgen we daarmee 6 zetels (evenveel als nu) in het nieuwe Algemeen Bestuur,

De nieuwkomer BBB heeft 450 stemmen meer binnengehaald en is daarom leidend in het (in)formatieproces. De definitieve uitslag op kandidaatniveau wordt bekend gemaakt op 23 maart a.s.
We zullen op een constructieve manier samenwerken in het nieuwe bestuur om onze belangrijkste onderwerpen zichtbaar te maken in het belangrijke werk van waterschap Zuiderzeeland.