Aalbeleid in waterschap Zuiderzeeland

Initiatief WWF
Initiatief WW

 

 

Lelystad, 27 januari 2015, Water, Wonen en Natuur heeft tijdens de Algemene Vergadering (AV) van waterschap Zuiderzeeland bij het agendapunt Aalbeleid getracht het college van D&H en de overige AV leden te overtuigen van de noodzaak op termijn de overeenkomsten van beroepsvisserij op aal te beëindigen. De aal is een diersoort die op de rode lijst staat van de IUCN en daarmee een zeer bedreigde status heeft. De afgelopen periode zijn er diverse investeringen gepleegd ten behoeve van vismigratie en aalherstel bij de inlaat van het gemaal Colijn en een nieuwe inlaat in de NOP. De beroepsvisserij heeft direct profijt van deze inspanningen. Het waterschap heeft tevens KRW (Kaderrichtlijn Water) doelstellingen die op gespannen voet staan met de sector beroepsvisserij.

In het stuk Aalbeleid focust het waterschap zich op enkel op verduurzaming van de beroepsvisserij, iets waarover Water, Wonen en Natuur zich heeft verbaasd. Verduurzaming is goed, maar als dit tot gevolg heeft dat een beroepssector daar direct profijt van heeft onwenselijk. Dit wordt namelijk direct gefinancierd uit uw belastinggeld. Los daarvan is het verduurzamingsthema volledig afhankelijk van de welwillendheid van de beroepsvisser, het waterschap heeft geen enkel middel dit af te dwingen.

Water, Wonen en Natuur heeft samen met de Partij voor de Dieren gestemd voor een amendement waarin gekozen werd voor een verduurzaming van de vangst op aal, gekoppeld aan een uitsterfconstructie van de beroepsvisserij op termijn en waarin gevraagd werd de gevolgen van het beëindigen van de aalvisserij in kaart te brengen. Dit amendement is niet ondersteund door het college en de overige AV leden.

Water Wonen en Natuur zal de aankomende periode de ontwikkelingen monitoren. Bent u ook tegen de beroepsvangsten op bedreigde diersoorten.  Stem dan op Water, Wonen en Natuur op 18 maart aanstaande bij de waterschapsverkiezingen !

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *