Hoger rendement in het waterbeheer dankzij biologische landbouw?

Hoger rendement in het waterbeheer dankzij biologische landbouw?

Daar zijn wij van overtuigd na een bezoek aan de Noordoostpolder, meer specifiek aan het biologisch melkveebedrijf van Gerard Keurentjes, die een gepassioneerd verteller blijkt.image

Het  bezoek van onze fractie, Water, Wonen en Natuur op 23 oktober jl. heeft veel stof tot nadenken gegeven. De voordelen vanuit het oogpunt van duurzaam waterbeheer liggen bijna voor het oprapen bij zo’n bezoek. Ga maar na. Minder bodemdaling doordat deze biologische boer zijn grasland niet scheurt en (diep)ploegt, waardoor dieper gelegen veenlagen niet oxideren en de bodem niet zakt. Sterker nog de biologische boer maakt juist de tegengestelde beweging op z’n land door organische mest op te brengen die zorgt voor de geleidelijke opbouw van een humusrijke bovenlaag. Het maaiveld blijft dus op peil. Een tweede voordeel is dat een humusrijke bodem in combinatie met een meer soortenrijke grasmat en het afzien van het gebruik van herbiciden leidt tot een rijkere bodemfauna en een bodemopbouw die meer neerslagwater vasthoudt.

image

 

 

 

 

 

 

Het oppervlaktewatersysteem wordt hierdoor minder belast. De waterafvoer van deze percelen is immers lager en er is minder aanvoer van water nodig. Het perceel wordt  als het ware meer zelfvoorzienend doordat er meer water in de bodem wordt vastgehouden. Alsof dat nog niet genoeg is, spoelen er minder meststoffen en andere systeemvreemde middelen uit zoals bijvoorbeeld antibiotica. Biologische landbouw draagt hierdoor bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.image

Genoeg redenen dus om als waterschap Zuiderzeeland ook de banden met de biologische boeren aan te halen en na te gaan waar en hoe we elkaar kunnen versterken. Het feit dat 2015 het jaar van de Bodem is biedt daarvoor nog steeds mooie kansen. De eerste mogelijkheid is op 7 november a.s. als de film Bodemboeren in première gaat. Een documentaire waarin vijf eigenwijze, Nederlandse boeren vertellen over hoe zij duurzame landbouw in de praktijk brengen. Bekijk de trailer op www.bodemboeren.nl en meld je aan. De Fractie Water, Wonen en Natuur werkt, net als in de reguliere landbouw, graag samen met koplopers op dit vlak en zal binnen het waterschap Zuiderzeeland pleiten voor meer focus op de mogelijkheden die de biologische landbouw biedt voor duurzaam waterbeheer.

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *