Klaar voor de invoering van de Omgevingswet

Klaar voor de invoering van de Omgevingswet

Tijdens de de Algemene Vergadering van Zuiderzeeland op 25 oktober heeft WWN samen met de C3 fractie (een verband tussen ChristenUnie, CDA en SGP) een motie ingediend om de waterschapsverordening regelmatig bij te stellen, het beleid aan te vullen en te evalueren. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen. Daarmee is de toekomst van het waterbeheer in Flevoland stevig verankerd in de Omgevingswet.

Waterschapsverordening

De waterschapsverordening is een document waarin alle regels en normen die belangrijk zijn voor het waterbeheer van het waterschap zijn vastgelegd. Dit document wordt opgenomen in de nieuwe Omgevingswet zodat ook in die wet de belangen van het waterschap geborgd zijn. Ook burgers en bedrijven weten dan aan de voorkant waar ze aan toe zijn als ze een vergunning willen aanvragen.